Kehä I Espoon raja - Hämeenlinnanväylä

Rakenteilla

Kehä I:n parannushankkeessa Espoon kaupunginrajan ja Vihdintien välille rakennetaan lisäkaistat ja Hämeenlinnanväylän eritasoliittymää parannetaan. Töiden jälkeen liikenne Kehällä sujuvoituu nykyisestä ja sen haitat lähiympäristölle vähenevät.

Yhteystiedot

Liikennevirasto

Projektipäällikkö

Jarmo Nirhamo

  • 029 534 3596
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Helsingin kaupungin Rakennusvirasto

Projektinjohtaja

Jukka Tarkkala

  • (09) 310 37302
  • etunimi.sukunimi@hel.fi

Graniittirakennus Kallio Oy

Urakoitsija / palaute työmaasta

  • 050 308 2156

Tilaa tästä uutiskirjeemme ja anna palautetta:

keha1@acsanafor.fi

Tilaa WhatsApp -viestit:

Laitamme viestiä, kun jotain muuttuu esim. liikennejärjestelyissä.

  • 045 899 4412
  • 1) Lisää puhelimesi yhteystietoihin numero 0458994412 ja anna yhteystiedolle nimeksi esim. Kehä 1. Whatsapp toimii vain, jos yhteystietomme on puhelinluettelossasi. 2) Lähetä tähän numeroon WhatsAppissa viesti, josta käy ilmi, että haluat tilata listan viestit. 3) Lisäämme sinut listalle, ja alat saada meiltä viestejä. Muut viestien vastaanottajat eivät näe numeroasi. Emme luovuta yhteystietoja eteenpäin. Jos haluat perua tilauksen, lähetä meille viesti aiheesta.

Kehä I Espoon raja - Hämeenlinnanväylä

Tausta

Kehä I on vilkkaasti liikennöity väylä. Ruuhka-aikoina sillä esiintyy päivittäin pitkiä jonoja ja usein myös onnettomuuksia. Liikenteen ennustetaan kasvavan vilkkaimmalla kohdalla vuoteen 2030 mennessä jopa 122 000 autoon vuorokaudessa.

 

Meluntorjunta on useilla osuuksilla puutteellinen. Bussipysäkkien sujuvuutta on parannettava, ja osa tien pohjarakenteista sekä silloista kaipaa uusimista.

 

Liikennevirasto on parantanut Kehä I:stä  yhteistyössä Helsingin ja Espoon kaupunkien kanssa useiden vuosien ajan. Vuonna 2007 aloitettiin työt Leppävaarassa, jonne tehtiin mittavat uudet järjestelyt Turunväylän ja Turuntien kohdalle sekä muun muassa rakennettiin Mestarintunneli. Parhaillaan käynnissä on Kivikontien kohdan parannustyö, jossa Kehälle tehdään Myllypuron, Kivikon ja Viikin yhdistävä eritasoliittymä sekä Suomen oloissa ainutlaatuinen puistosilta ulkoilijoiden käyttöön. Hanke valmistuu syksyllä 2016.

 

Kehän länsipään uudistaminen Keilaniemen kohdalla käynnistyi tammikuussa 2016 Espoon kaupungin vetämänä hankkeena. Vuonna 2018 Kehä kulkee siellä 220 m tunnelissa. Keilarannan kohdalla on käytössä eritasoliittymä. Kehän itäpään uudistaminen Myllypuron ja Itäväylän liittymissä on vielä suunnitteluvaiheessa. Lisätietoja löytyy täältä.

Tavoitteet

Päämääränä on sujuvoittaa Kehä I:n liikennettä ja parantaa turvallisuutta. Vuoteen 2018 mennessä voi parannettua Kehää kulkea Keilaniemestä Kivikkoon.

 

Espoon kaupungin rajan ja Vihdintien välille rakennetaan lisäkaistat, ja Kehältä Hämeenlinnanväylän pohjoissuuntaan johtavat rampit parannetaan. Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden reittejä korjataan, ja Vihdintien yli Kehän suuntaisesti rakennetaan uusi kevyen liikenteen silta. Näin ajoradalta ei enää lennä kuraa ja loskaa kulkijoiden päälle ja myös turvallisuus lisääntyy.

 

Uudet pysäkkijärjestelyt helpottavat julkisten kulkuvälineiden liikennöintiä. Kaupunkien rajan ja Vihdintien välillä sekä Suomalais-venäläisen koulun kohdalla parannetaan meluntorjuntaa.

Jokaisen kannattaa etsiä vaihtoehtoisia liikkumistapoja ja -aikoja. Mika Jaatinen, liikennekeskuspäällikkö Pääkaupunkiseudun liikenteenhallintakeskuksesta.

Hankkeen eteneminen

Työt aloitettiin puunkaadolla maaliskuussa 2016. Kehää liikkuvan on hyvä huomioida rakennusaika aikatauluissaan, sillä parannustyöt ruuhkauttavat Kehän liikennettä vilkkaimpana aikana noin puoleksitoista vuodeksi.

 

Kiertoreittejä ei juuri ole, joten ruuhkaisuutta kannattaa seurata Liikenneviraston Liikennetilanne-sivustolta. Kyytien yhdisteleminen ja joukkoliikenteen käyttö ovat erittäin toivottavia. Bussit, junat ja elokuussa avautuva länsimetro tuovat paljon korvaavia reittimahdollisuuksia. Joustava ajotapa on myös merkityksellinen, eli liittymistä Kehälle tulevia toivottavasti ymmärretään päästää sujuvasti mukaan jonoihin. 

Kustannukset

Kustannukset ovat 19 miljoonaa euroa. Liikenneviraston maksuosuus on 83 % ja Helsingin kaupungin 17%. Urakoitsijana toimii Graniittirakennus Kallio Oy.