Kehä I Espoon raja - Hämeenlinnanväylä

Käynnissä

Kehä I:n parannushankkeessa Espoon kaupunginrajan ja Vihdintien välille rakennetaan lisäkaistat ja Hämeenlinnanväylän eritasoliittymää parannetaan. Töiden jälkeen liikenne Kehällä sujuvoituu nykyisestä ja sen haitat lähiympäristölle vähenevät.

Yhteystiedot

Liikennevirasto

Projektipäällikkö

Jarmo Nirhamo

  • 029 534 3596
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Helsingin kaupungin Rakennusvirasto

Projektinjohtaja

Jukka Tarkkala

  • (09) 310 37302
  • etunimi.sukunimi@hel.fi

Graniittirakennus Kallio Oy

Urakoitsija / palaute työmaasta

  • 050 308 2156

Tilaa tästä uutiskirjeemme ja anna palautetta:

keha1@ahjocomms.fi

Tilaa WhatsApp -viestit:

Laitamme viestiä, kun jotain muuttuu esim. liikennejärjestelyissä.

  • 045 899 4412
  • 1) Lisää puhelimesi yhteystietoihin numero 0458994412 ja anna yhteystiedolle nimeksi esim. Kehä 1. Whatsapp toimii vain, jos yhteystietomme on puhelinluettelossasi. 2) Lähetä tähän numeroon WhatsAppissa viesti, josta käy ilmi, että haluat tilata listan viestit. 3) Lisäämme sinut listalle, ja alat saada meiltä viestejä. Muut viestien vastaanottajat eivät näe numeroasi. Emme luovuta yhteystietoja eteenpäin. Jos haluat perua tilauksen, lähetä meille viesti aiheesta.

Kehä I Espoon raja - Hämeenlinnanväylä

Tausta

Kehä I on vilkkaasti liikennöity väylä. Ruuhka-aikoina sillä esiintyy päivittäin pitkiä jonoja ja usein myös onnettomuuksia. Liikenteen ennustetaan kasvavan vilkkaimmalla kohdalla vuoteen 2030 mennessä jopa 122 000 autoon vuorokaudessa.

 

Meluntorjunta on useilla osuuksilla puutteellinen. Bussipysäkkien sujuvuutta on parannettava, ja osa tien pohjarakenteista sekä silloista kaipaa uusimista.

 

Liikennevirasto on parantanut Kehä I:stä  yhteistyössä Helsingin ja Espoon kaupunkien kanssa useiden vuosien ajan. Vuonna 2007 aloitettiin työt Leppävaarassa, jonne tehtiin mittavat uudet järjestelyt Turunväylän ja Turuntien kohdalle sekä muun muassa rakennettiin Mestarintunneli. Lokakuun lopussa valmistui Kivikontien kohdan parannustyö, jossa Kehälle tehtiin Myllypuron, Kivikon ja Viikin yhdistävä eritasoliittymä sekä Suomen oloissa ainutlaatuinen puistosilta ulkoilijoiden käyttöön.

 

Kehän länsipään uudistaminen Keilaniemen kohdalla käynnistyi tammikuussa 2016 Espoon kaupungin vetämänä hankkeena. Vuonna 2018 Kehä kulkee siellä 220 m tunnelissa. Keilarannan kohdalla on käytössä eritasoliittymä. Kehän itäpään uudistaminen Myllypuron ja Itäväylän liittymissä on vielä suunnitteluvaiheessa. Lisätietoja löytyy täältä.

Tavoitteet

Päämääränä on sujuvoittaa Kehä I:n liikennettä ja parantaa turvallisuutta. Vuoteen 2018 mennessä voi parannettua Kehää kulkea Keilaniemestä Kivikkoon.

 

Espoon kaupungin rajan ja Vihdintien välille rakennetaan lisäkaistat, ja Kehältä Hämeenlinnanväylän pohjoissuuntaan johtavat rampit parannetaan. Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden reittejä korjataan, ja Vihdintien yli Kehän suuntaisesti rakennetaan uusi kevyen liikenteen silta. Näin turvallisuus lisääntyy, eikä ajoradalta enää myöskäänlennä kuraa ja loskaa kulkijoiden päälle.

 

Uudet pysäkkijärjestelyt helpottavat julkisten kulkuvälineiden liikennöintiä. Kaupunkien rajan ja Vihdintien välillä sekä suomalais-venäläisen koulun kohdalla parannetaan meluntorjuntaa.

Jokaisen kannattaa etsiä vaihtoehtoisia liikkumistapoja ja -aikoja. Mika Jaatinen, liikennekeskuspäällikkö Pääkaupunkiseudun liikenteenhallintakeskuksesta.

Hankkeen eteneminen

Työt aloitettiin maaliskuussa 2016. Työmaa toimii yhtä aikaa kahdessa kohdassa: Espoon rajan ja Vihdintien välillä sekä Kantelettarentien ja Hämeenlinnanväylän eritasoliittymän alueella.  Ruuhkahuiput ovat 6.30-9 ja 15-18, aamuisin pahin tilanne on länteen- ja iltapäivisin itäänpäin mentäessä.

 

Kiertoreittejä ei juuri ole, joten ruuhkaisuutta kannattaa seurata Liikenneviraston Liikennetilanne-sivustolta. Kyytien yhdisteleminen ja joukkoliikenteen käyttö ovat erittäin toivottavia. Bussit, junat ja myöhemmin avautuva länsimetro tuovat paljon korvaavia reittimahdollisuuksia. Joustava ajotapa on myös merkityksellinen, eli liittymistä Kehälle tulevia toivottavasti ymmärretään päästää sujuvasti mukaan jonoihin.

Töitä tehdään mahdollisimman nopeasti, mutta kuitenkin niin, että Kehä I on koko ajan käytössä. Talvella haittavaikutukset ovat vähäisemmät. Valmista pitäisi olla vuoden 2017 syksyllä.

 

 

Hämeenlinnanväylän uuden sillan rakennusvaiheet

 

Kustannukset

Kustannukset ovat 19 miljoonaa euroa. Liikenneviraston maksuosuus on 83 % ja Helsingin kaupungin 17%. Urakoitsijana toimii Graniittirakennus Kallio Oy.

 

 

 

 

 

Sivu päivitetty 21.06.2017