Kehä I Kivikontie

Rakenteilla

Kehä I Kivikontie -hankkeessa Kivikontien tasoliittymä korvataan eritasoliittymällä. Uusi liittymä yhdistää Viikin, Kivikon ja Myllypuron sekä sujuvoittaa liikennettä.  Kehän yli rakennetaan puistosilta, jota pitkin Kehän voi ylittää liikennettä juuri huomaamatta.

Yhteystiedot

Liikennevirasto

Projektipäällikkö

Jarmo Nirhamo

  • 029 534 3596
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Projektijohtaja

Eila Suojala

  • 09 310 39 786
  • eila.suojala@hel.fi

Kreate Oy

Vastaava mestari

Timo Leskinen

  • 0400 543 443
  • timo.leskinen@kreate.fi

Tilaa tästä osoitteesta tiedotteemme:

Viestintä

  • kivikontie@ahjocomms.fi

Kehä I Kivikontie

Taustat

Kehä I on vilkkaasti liikennöity väylä. Ruuhka-aikoina sillä esiintyy päivittäin pitkiä jonoja. Useimmiten ruuhkautumisen aiheuttavat valo-ohjatut tasoliittymät.

Nykyisin Kehä I erottaa Viikin, Kivikon ja Myllypuron toisistaan. Latokartanosta Kehälle pääsemiseksi pitää ajaa useampia kilometrejä.

Meluntorjunta alueella ei ole riittävää.

Tavoitteet

Uusi eritasoliittymä vähentää ruuhkia sekä avaa Viikin, Myllypuron ja Kivikon välille uuden kulkuyhteyden. Latokartanonkaarta jatketaan Myllypurontien liittymään saakka.Kaupunkirakenne yhtenäistyy ja liikenne sujuvoituu. Myös Kivikon teollisuusalueelle ja liikuntapaikoille pääsee aiempaa suoremmin.

Joukkoliikenneyhteydet paranevat uuden bussirunkolinjan ja pysäkkien rakentamisen myötä. Jalankulkijat ja pyöräilijät saavat uusia reittejä.

Eritasoliittymän läheisyyteen rakennetaan ainutlaatuinen puistosilta, joka yhdistää Viikin ja Kivikon ulkoilualueet. Ulkoilija voi ylittää Kehän siltaa pitkin tietä lähes huomaamatta.

Asukkaille koituvat meluhaitat pienenevät tehokkaampien melunsuojausten myötä.
 

 

Hankkeen eteneminen

Liikenneviraston ja Helsingin kaupungin yhteinen hanke käynnistyi syksyllä 2013 melunsuojausten rakentamisella. Eritasoliittymän rakennustyöt alkoivat lokakuussa 2014.

Kaikki työt valmistuvat vuonna 2016. Urakoitsijana toimii Kreate Oy.

Kivikontien hanke on osa laajempaa Kehä I:n parantamista, joka toteutetaan vuosina 2016–2018. Espoon kaupungin rajan ja Vihdintien välille rakennetaan lisäkaistat, ja Hämeenlinnanväylän eritasoliittymään tehdään uusi ramppi. Kaistajärjestelyjä ja meluesteitä parannetaan. Myös joukkoliikenteeseen tulee muutoksia.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 20 miljoonaa euroa.