Kehä I Kivikontie

Rakenteilla

Kehä I Kivikontie -hankkeessa Kivikontien tasoliittymä on korvattu eritasoliittymällä. Uusi liittymä yhdistää Viikin, Kivikon ja Myllypuron sekä sujuvoittaa liikennettä. Kehän yli on rakennettu puistosilta, jota pitkin Kehän voi ylittää liikennettä juuri huomaamatta.

Yhteystiedot

Liikennevirasto

Projektipäällikkö

Jarmo Nirhamo

  • 029 534 3596
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Helsingin kaupungin rakennusvirasto

Projektijohtaja

Eila Suojala

  • 09 310 39 786
  • eila.suojala@hel.fi

Kreate Oy

Vastaava mestari

Timo Leskinen

  • 0400 543 443
  • timo.leskinen@kreate.fi

Tilaa tästä osoitteesta tiedotteemme:

Viestintä

  • kivikontie@ahjocomms.fi

Kehä I Kivikontie

Taustat

Kehä I on vilkkaasti liikennöity väylä. Ruuhka-aikoina sillä esiintyy päivittäin pitkiä jonoja. Useimmiten ruuhkautumisen aiheuttavat valo-ohjatut tasoliittymät.

Aiemmin Kehä I erotti Viikin, Kivikon ja Myllypuron toisistaan. Latokartanosta Kehälle pääsemiseksi piti ajaa useampia kilometrejä.

Meluntorjunta alueella ei ollut riittävää.

Ajankohtaista

Puistosillan AVAJAISIA vietetään Kivikonlaidassa torstaina 1. syyskuuta kello 15-17. Sillan avaa apukaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri. Tapahtuma on osa Vihervuotta. Paikalla on myös elämää kuhiseva mehiläispesä ja mehiläisten hoitaja. Hyönteishotellityöpajassa voi tehdä hyvän työn tärkeille kaupunkipöyttäjille ja oppia lisää muun muassa erakkomehiläisistä. Kahvitarjoilu. TERVETULOA!

Tavoitteet

Uusi eritasoliittymä vähentää ruuhkia sekä avaa Viikin, Myllypuron ja Kivikon välille uuden kulkuyhteyden. Latokartanonkaarta on jatkettu Myllypurontien liittymään saakka. Kaupunkirakenne on yhtenäisempi ja liikenne sujuvampaa. Myös Kivikon teollisuusalueelle ja liikuntapaikoille pääsee aiempaa suoremmin.

Joukkoliikenneyhteydet paranevat uuden bussirunkolinjan ja pysäkkien rakentamisen myötä. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille on uusia reittejä.

Eritasoliittymän läheisyyteen on rakennettu ainutlaatuinen puistosilta, joka yhdistää Viikin ja Kivikon ulkoilualueet. Ulkoilija voi ylittää Kehän siltaa pitkin tietä lähes huomaamatta.

Asukkaille koituvat meluhaitat pienenevät tehokkaampien melunsuojausten myötä.
 

 

Hankkeen eteneminen

Liikenneviraston ja Helsingin kaupungin yhteinen hanke käynnistyi syksyllä 2013 melunsuojausten rakentamisella. Eritasoliittymän rakennustyöt alkoivat lokakuussa 2014, ja kaikki uudet väylät aukeavat liikenteelle heinäkuussa 2016. Viimeistelytöitä tehdään arviolta lokakuulle 2016. Urakoitsijana toimii Kreate Oy.

Kivikontien hanke on osa laajempaa Kehä I:n parantamista, joka toteutetaan vuosina 2016–2018. Espoon kaupungin rajan ja Vihdintien välille rakennetaan lisäkaistat, ja Hämeenlinnanväylän eritasoliittymään tehdään uusi ramppi. Kaistajärjestelyjä ja meluesteitä parannetaan. Myös joukkoliikenteeseen tulee muutoksia.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 20 miljoonaa euroa.