Vt 12 Tampereen rantaväylä

Rakenteilla

Tampereen Rantatunnelia rakennetaan vuoteen 2017 asti. Valmistuessaan Rantatunneli edesauttaa Tampereen keskustan kehittämistä ja parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Yhteystiedot

Lemminkäinen Infra Oy

allianssin projektipäällikkö

Esko Mulari

 • 040 040 6723
 • etunimi.sukunimi@lemminkainen.com

Liikennevirasto, Uudishankkeet-yksikkö

projektipäällikkö

Mauri Mäkiaho

 • 0295 34 3541
 • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Liikennevirasto, Uudishankkeet-yksikkö

johtaja

Pekka Petäjäniemi

 • 0295 34 3586
 • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Lisätietoa

Allianssin toimisto:

Käyntiosoite:

Erkkilänkatu 11

33100 Tampere

Postiosoite:

Peltokatu 16 D

33100 Tampere

Vt 12 Tampereen rantaväylä

Vuosina 2013-2017 Tampereen Rantaväylä linjataan reilun neljän kilometrin matkalta uudestaan. Matkasta 2,3 kilometria kulkee Suomen pisimmän maantietunnelin läpi. Lisäksi hankkeeseen kuuluu eritasoliittymiä tie- ja katujärjestelyineen.

Hankkeen tavoitteet

Valmistuessaan vuonna 2017 Rantatunneli vapauttaa suuren kaistaleen Tampereen pohjoista keskustaa kaupunkilaisten käyttöön ja mahdollistaa paremman pääsyn Näsijärven rantaan. Ranta-Tampellan uuden kaupunginosan yhteyteen syntyvän puistoalueen vesistötäyttöön käytetään tunnelilouhinnassa syntyvää kiviainesta.

Hanke toteutetaan allianssimallilla, jossa perinteinen tilaaja - palveluntuottajamalli on häivytetty, ja osapuolet suunnittelevat ja toteuttavat hankkeen yhdessä. Allianssiin kuuluvat Tampereen kaupunki, Liikennevirasto, Lemminkäinen Infra Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja Insinööritoimisto Saanio & Riekkola Oy.

Toteutusvaihe on kokonaisuudessaan edennyt jo reilusti yli puolivälin.

Hankkeen eteneminen

Rantatunnelin rakentaminen alkoi syksyllä 2013. Tunnelilouhinta päättyi kesäkuussa 2015 ja tunnelin rakennustekniset työt sekä teknisten järjestelmien asentaminen on nyt käynnissä. Maan päällä tehdään siltoja ja muita betonirakenteita sekä maanrakennustöitä. Toteutusvaihe on kokonaisuudessaan edennyt jo reilusti yli puolivälin. Työt ovat sujuneet ilman suurempia yllätyksiä aikataulussa ja budjetissa.Toukokuussa 2017 tapahtuvaa tunnelin liikenteelleottoa edeltää noin puolen vuoden pituinen testausjakso. Liikenteelleoton jälkeen rakennetaan vielä Naistenlahden eritasoliittymän pohjoisosan rampit ja katuyhteydet, jotka valmistuvat marraskuussa 2017. Viherrakennus ja muut viimeistelytyöt maan päällä tehdään kevään ja alkukesän 2018 aikana. 

 

Hankkeen kustannukset

Hankkeen tavoitekustannus ilman arvonlisäveroa on 180 miljoonaa euroa. Se jakautuu eri kustannukohteisiin seuraavasti:

 • Väylät ja johtosiirrot 36 M€
 • Sillat ja taitorakenteet 24 M€
 • Tunneli 79 M€
 • Tekniset järjestelmät 28 M€
 • Suunnittelu ja ympäristöseurannat 13 M€