Vuosaaren meriväylä

Suunnitteilla

Hankkeessa Vuosaaren satamaan johtava 11,0 m kulkusyvyinen meriväylä syvennetään 13,0 m kul-
kusyvyyden vaatimuksia vastaavaksi. Väylän turvalaitteet päivitetään vastaamaan muuttunutta tilannetta.

Yhteystiedot

Asiantuntija

Olli Holm

  • 029 534 3338
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Yleiskartta Vuosaaren väylä

Vuosaaren meriväylä

Nykytila

Vuosaaren satamaan johtavan väylän kulkusyvyys on 11,0 m. Vuonna 2013 Vuosaaren sataman liikenne määrä oli noin 10,4 miljoonaa tonnia. Konttiliikenteessä liikkui hieman yli 400 000 TEU, mikä tekee satamasta Suomen toiseksi suurimman konttiliikennesataman. Itämeren alueen konttialusliikenteen kehityksen myötä Vuosaaren satamaan suuntautuvien konttikuljetusten aluskoko on kasvussa, jolloin nykyisen väylän kul-

kusyvyys tulee jatkossa rajoittamaan satamaan kulkevien konttialusten kokoa ja heikentämään liikenteen toimintaedellytyksiä. Hanke mahdollistaa Vuosaaren sataman konttikuljetusten aluskoon kasvun ja siten kuljetuskustannusten alenemisen.Helsingin satama on tehnyt esisopimuksen Metsä Fib- re Oy:n Äänekosken tehtaan kuljetuksista. Näiden kuljetusten arvioitu lisäys sataman liikenteeseen olisi noin 0,8 Mt/v. Helsingin Energia on suunnittelut uuden monipoltto- ainelaitoksen rakentamista Vuosaaren satama-alueenvälittömään läheisyyteen. Rakennettava voimalaitos korvaisi Sompasaaressa sijaitsevan hiilivoimalan ja tuottaisi sähköä ja kaukolämpöä Helsingin tarpeisiin. Laitoksen toteutuksesta ei ole tehty vielä päätöksiä, ja se voidaan toteuttaa aikaisempia suunnitelmia pienempänä

.

Hanke ja tavoitteet

Hankkeessa Vuosaaren satamaan johtava 11,0 m kulkusyvyinen meriväylä syvennetään 13,0 m kulkusyvyyden vaatimuksia vastaavaksi. Väylän turvalaitteet päivitetään vastaamaan muuttunutta tilannetta. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa Äänekosken biotuotetehtaan kustannustehokkaat kuljetukset ja turvata sataman konttialusliikenteen toimintaedellytykset tulevaisuudessa. Mahdollisen uuden Vuosaaren voimalaitoksen polttoainekuljetuksissa voidaan hyödyntää Vuosaaren väylää.

Aikataulu

  • Yleissuunnittelu ja tarvittavia pohja- ym. tutkimuksia 2014
  • Yleissuunnitelma on valmistunut 01/2015.
  • Vesilain mukainen lupaprosessi 2015–16.
  • Rakennussuunnittelu 2017, rakentaminen aikaisintaan 2018 – 19. Hanke valmis aikaisintaan 2020
  • alussa.

Kustannukset

Hankkeen kustannusarvio on 25 M€
(MAKU 2010:130).

Vesilupahakemus

Liikennevirasto ja Helsingin Satama Oy ovat jättäneet hanketta koskevan vesilupahakemuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon 6.10.2015.

 

Vesilupahakemuksen tiivistelmä

Yleisötilaisuuden 7.12.2015 esitys

Alusliikenteen aiheuttaman aallokkorasituksen selvitys

Sivu päivitetty 18.12.2015