Vt 8 Pyhäjoki-Liminka

Käynnissä

Valtatie 8:aa parannetaan Kalajoen, Pyhäjoen ja Limingan välillä useissa kohteissa. Parannustyöt kohentavat tien välityskykyä, kun liikennemäärät ja erityisesti raskas liikenne lisääntyvät.

Vt 8 Pyhäjoki-Liminka

Valtatie 8:aa parannetaan Pyhäjoen ja Limingan välillä useissa kohteissa. Tavoitteena on kohentaa tien välityskykyä, kun liikennemäärät ja erityisesti raskas liikenne lisääntyvät.

Hankkeen sisältö

Pyhäjoella on rakennettu kevyen liikenteen väyliä sekä tieyhteyksiä valtatie 8:lta Pyhäjoen ydinvoimalan rakennustyömaalle. Mittavin kohde on ollut vesistösiltojen parantaminen ja rakentamisen aikana oli käytössä kiertotie. Lisäksi parannetaan valtatie 8:n ja Pyhäjoen keskustan pääliittymä.

Etelähaaran uusittu silta avautui liikenteelle helmikuussa 2017, pohjoishaaran silta maaliskuussa.

Raahen ja Limingan välillä on rakennettu ohituskaistoja Ruutikankaan sekä Hummastinvaaran kohdissa. Raahessa on parannettu Koksaamon liittymää sekä valtatietä välillä Paraatinmäki-Siikajoentie. Ylikulkusiltoja korjataan sekä Raahessa että Limingassa. Lisäksi parannetaan valtatie 8:n liikennejärjestelyjä Revonlahdella ja liittymää kantatielle 86.

Kalajoki-Pyhäjoki -osuudella tehdään liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyjä sekä parannetaan tievalaistusta. Työt ajoittuvat pääosin syksyyn 2017.

Hankkeen tavoitteet

Valtatie 8 Pyhäjoen ja Oulun välillä on vilkas sekä työmatkaliikenteen että raskaan liikenteen osalta. Etenkin raskaan liikenteen määrä tulee kasvamaan.  Pyhäjoen ylittävät sillat on korjattu ja mitoitettu erikoiskuljetuksille sopiviksi eikä niiden tarvitse enää poiketa valtatieltä.

Ohituskaistoilla Raahen ja Limingan välillä sujuvoitetaan liikennettä ja parannetaan liikenneturvallisuutta.

Hankkeen kustannukset ja aikataulu

Suurin osa Vt 8:n parannustöistä valmistui vuoden 2017 lopulla.

Pyhäjoella työt alkoivat tammikuussa 2016 painottuen kevyen liikenteen väyliin ja valtatien 8 siltojen ja tiejärjestelyihin. Työt valmistuvat kesän ja syksyn 2017 aikana. Urakoitsijana on Skanska Infra Oy.

Raahen ja Limingan välillä työt käynnistyivät toukokuussa 2016 ja valmistuvat 2017. Urakoitsijana on Sundström Oy Ab.

Talven 2017 aikana kilpailutettiin joukko pienempiä työkohteita Kalajoella, Pyhäjoella ja Limingassa. Pääosa näistäkin töistä valmistui vuoden 2017 aikana, osa siirtyi vuoden 2018 puolelle. Limingan ylikulkusillan urakoitsijana on Lemminkäinen Infra Oy.

Kevään 2018 töitä ovat muun muassa Himangan liittymän parantamistyöt, Kalajoella ja Pyhäjoella luiska- ja viimeistelytyöt Kalajoella ja Pyhäjoella sekä Mettalanmäen kiertoliittymän rakentaminen Raahessa.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 30 miljoonaa euroa.
Sivu päivitetty 15.05.2018