Vt 22 Oulu - Kajaani - Vartius

Käynnissä

Valtatie 22 Oulu - Kajaani on osa poikittaista kansainvälistä tieyhteyttä aina Ruotsista Haaparannan ja Vartiuksen raja-aseman kautta Venäjälle. Hankkeen tavoitteena on parantaa vilkkaasti liikennöidyn tieosuuden sujuvuutta ja turvallisuutta etenkin Oulun päässä.

Vt 22 Oulu - Kajaani - Vartius

Hankkeessa parannetaan liikenteen sujuvuutta Oulun kaupunkiseudulla ja kehitetään liikenneturvallisuutta koko yhteysvälillä Oulu–Kajaani. Hanke koostuu kahdesta erillisestä rakennusurakasta. Ensimmäisessä rakennusurakassa parannetaan valtatietä 22 Oulussa välillä Joutsentie–Konttisentie. Urakan työt toteutetaan pääosin vuonna 2016. Vuoteen 2017 painottuvaan toiseen rakennusurakkaan sisältyy parannuskohteita koko yhteysväliltä Oulu–Kajaani. Hanke valmistuu vuonna 2017.

Hankkeen tausta

Valtatie 22 on Oulun päässä työmaaliikenteen pahasti kuormittama ja liikenteen sujuvuuden kanssa on ongelmia, kuten jonot, nopeuksien hidastuminen ja liittymien huono vetokyky. Liikennemäärät väylällä kasvavat tulevaisuudessa Poikkimaantien sillan valmistumisen (syksy 2016) myötä. Liittymien isot liikennemäärät muodostavat turvallisuusriskin, minkä lisäksi hankkeen alueella on liikenteestä aiheutuvia meluongelmia.
Oulun päässä valtatien liikenteen sujuvuus ja turvallisuus paranevat.

Tavoitteet

Tavoitteena on parantaa etenkin Oulun päässä valtatien liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta, turvata liittymien toimivuus, parantaa kevyen liikenteen yhteyksiä ja maankäytön kehitysedellytyksiä sekä vähentää  liikennemeluhaittoja asutusalueilla.

Hankkeen osa-alueet

Vuosina 2015 ja 2016 toteutettava urakka sisältää valtatien 22 parantamisen Oulun sisääntulo-osuudella välillä Joutsentie–Konttisentie sekä liikennevaloliittymän Muhoksella. Joutsentien ja Haarankankaan välinen valtatien 22 osuus levennetään nelikaistaiseksi keskikaiteelliseksi tieksi ja Haarankankaan ja Sääskensuontien välinen osuus parannetaan kaksikaistaiseksi keskikaiteelliseksi tieksi. Lisäksi hankkeessa parannetaan tasoliittymiä (Poikkimaantien ja Oulunlahdentien liittymien kääntymiskaistojen lisääminen) sekä rakennetaan uudet rampit Oulun suuntaan Haarankankaan eritasoliittymään.

Hankkeen toisessa osassa on kohteita koko yhteysväliltä Oulu–Kajaani, sisältäen kohteita myös yhteysväliin kuuluvalla valtatiellä 5. Kajaaniin, Muhokselle ja Utajärvelle sijoittuvat parannuskohteet on valittu yhteistyösssä ELY-keskuksen ja alueen kuntien kanssa. Toteutettavissa kohteissa on painotettu erityisesti kevyen liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Liikenteen sujuvuus paranee myös valtatiellä 22 Kajaaniin ja Muhokselle rakennettavien väistötilojen ja yksityistieliittymäjärjestelyjen myötä.

Hankkeen toisen vaiheen parannuskohteisiin voit tutustua tarkemmin tästä.

Hankkeeseen sisältyy myös melusuojauksen rakentamista.

$curSection.bigImageAltText.data

Eteneminen ja kustannukset

Rakentaminen käynnistyi loppuvuodesta 2015, mutta pääosin urakan työt toteutetaan vuonna 2016. Vuoteen 2017 painottuvaan toiseen rakennusurakkaan sisältyy parannuskohteita koko yhteysvälillä. Kokonaisuudessaan urakka valmistuu vuonna 2017.

Hankkeen sopimusvaltuus on 15,0 M€.  Lisäksi hankkeessa on kunnan rahoitusosuuksia.

Sivu päivitetty 11.04.2016