Vt 21 Kolari-Kilpisjärvi (Aurora)

Käynnissä

Vt 21 Kolari-Kilpisjärvi –hankkeessa kunnostetaan valtatietä  Kolarin ja Kilpisjärven välisellä osuudella useammassa kohtaa. Muonion kohdalla tie varustellaan älyliikenteen kokeilutieksi.

Vt 21 Kolari-Kilpisjärvi (Aurora)

Hankkeen taustat

Vt 21 on tärkeä elinkeinoelämän yhteys Norjaan. Se kuuluun myös Eurooppateiden verkkoon (E8 Turusta Kilpisjärvelle). Nykyinen tie on raskaalle liikenteelle kapea ja näin ollen onnettomuusherkkä. Liikennemäärä Kolari–Muonio-välillä on 500–1400 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on 26 %. Muonio–Kilpisjärvi-välillä liikennemäärä on pienempi, mutta raskaan liikenteen määrä on samaa suuruusluokkaa.

Hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on elinkeinoelämän kuljetusten varmuuden ja liikenneturvallisuuden parantaminen. Vt 21 Kolari–Muonio–Kilpisjärvi-välillä osin routivaksi muuttunutta rakennetta parannetaan ja kapeaa poikkileikkausta levennetään. Päällysteen tavoiteleveys on 7,5 metriä. Myös siltoja parannetaan koko matkalla.

Muonio–Kilpisjärvi-välillä keskeisiä kohteita ovat ikiroutakohteiden parantaminen (Iitto, Saarikoski, Pousujärvi ja Peera) sekä Muonion ja Palojoensuun välinen osuus. Kolari–Muonio-välillä tien rakennetta parannetaan ja tietä varustetaan erilaisin mittauspistein. Tie anturoidaan mittauslaitteilla, jotka mahdollistavat tien tilan ja mahdollisten muutosten jatkuvan seurannan ja kustannustehokkaan elinkaarenhallinnan. Tie soveltuu jatkossa liikenteen automatisaation ja automaattiajamisen testausalueeksi. Lisäksi Kilpisjärven ja Norjan rajan välisen tieosuuden rakenne parannetaan ja tie päällystetään uudelleen.

Hankkeen eteneminen ja kustannukset

Tien parantamisen toimenpiteet jakautuvat kahteen osaan: Kolari–Muonio ja Muonio–Kilpisjärvi. Suunnitelmat valmistuivat vuonna 2016 ja rakentaminen aloitetaan keväällä 2017. Hankkeen kaikkien kohteiden arvioidaan valmistuvan vuonna 2018.

Tiehanke on saanut rahoitusta korjausvelkapaketista 2016. Hankkeen kustannukset ovat 35 miljoonaa euroa.

Älyliikenteen testialue

Aurora-hankkeessa luodaan kansainvälisesti ainutlaatuinen älykkään automaattisen liikenteen testialue ja osaamiskeskus arktisiin olosuhteisiin Tunturi-Lappiin. Hanke koostuu neljästä alaprojektista: liikenteen automaatio, digitaalinen liikenneinfrastruktuuri, älykäs väyläomaisuuden hallinta sekä liikenne palveluna (MaaS). Aurora-hankkeen englanninkieliset verkkosivut löydät täältä.

Sivu päivitetty 12.07.2018