Vt 12 Tillola–Keltti

Käynnissä

Vt 12 Tillola–Keltti -hankkeessa parannetaan valtatieosuuden liikenneturvallisuutta ja tieliikenteen sujuvuutta. Hankkeessa valtatielle 12 rakennetaan keskikaiteellinen ohituskaistatieosuus ja sen rinnalle tehdään uusi rinnakkaistie. KymiRing-moottoriratakeskuksen kohdalle tehdään eritasoliittymä.

Yhteystiedot

Liikennevirasto

Projektijohtaja

Lars Westermark

  • 029 534 3838
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Vt 12 Tillola–Keltti

Hankkeen taustat

Valtatie 12 on merkittävä osa itä­–länsisuuntaista valtatieverkkoa ja tärkeä yhteys elinkeinoelämän kuljetuksille. Valtatien Iitin Tillolan ja Kouvolan Keltin välisellä osuudella on runsaasti teollisuutta ja jakso toimii Lahden ja Kouvolan kaupunkiseutujen työmatkaliikenteen yhteytenä, jota pitkin kulkee päivittäin 7000–8000 ajoneuvoa. Liikenteestä raskaan liikenteen osuus (14 %) on huomattavan suuri.

Tillola–Keltti-osuus ei vastaa nykyisellään liikenteen vaatimuksia. Turvattomalla tiellä on sattunut viime vuosina useita vakavia liikenneonnettomuuksia. Osuuden kehittämiseen ja erityisesti liittymäjärjestelyihin on vaikuttanut myös Iitin kunnan puolelle suunniteltu ja kaavoitettu laaja KymiRingin moottoriratakeskus.

Liikenteestä tievälillä Tillola–Keltti tulee sujuvaa ja turvallista.

Tavoitteet

Parannushanke tukee Lahti–Kouvola-yhteysvälin kehittämistä poistamalla yhden valtatie 12:n ongelmakohdista. Liikenteestä tievälillä Tillola–Keltti tulee sujuvaa ja turvallista, ja KymiRingin moottorirata-alueen toiminnalle järjestetään liikenteelliset edellytykset.

Hankkeessa rakennetaan valtatielle 12 keskikaiteellinen ohituskaistatieosuus 5 kilometrin matkalle. Ohituskaistatien rinnalle tehdään uutta rinnakkaistietä 6,8 kilometriä. Lisäksi hankkeessa tehdään meluntorjuntaa sekä poistetaan valtatieltä yksityistieliittymiä.

Valtatie 12:n itäpäähän toteutettavan KymiRing-moottoriratakeskuksen kohdalle rakennetaan eritasoliittymä, joka palvelee alueen maankäyttöä. Nykyistä Keltin eritasoliittymää parannetaan pohjoispuolen uusilla rampeilla ja meluntorjunnalla.

Eteneminen

Vt 12 Tillola–Keltin uusi tiesuunnitelma valmistui toukokuussa 2015. Vuonna 2011 laadittu rakennussuunnitelma korvataan uudella hankkeen toteuttamisen yhteydessä. Ohituskaistatien rakentaminen ja KymiRingin eritasoliittymä toteutetaan yhdessä. Keltin eritasoliittymän parannustyöt on mahdollista toteuttaa omana hankkeena.

Hankkeen saatua eduskunnalta myönteisen käynnistysluvan 30.6.2017, aloitetaan rakennustyöt mahdollisimman nopeasti. Urakkatarjoukset saadaan elokuun puolivälissä ja työt aloitetaan syyskuussa, jos KymiRingin moottoriradan yksityinen rahoitus on sitä ennen varmistunut.

Hanke on toteuttavissa vuosina 2017–2019.

Hankkeen hyöty-kustannussuhde on 1,2.

Kustannukset

Kokonaisuudessaan hankkeen kustannusennuste on arvoltaan 17,2 miljoonaa euroa, josta kuntien ja johto- sekä laitevalmistajien osuus on 3,2 miljoonaa euroa.

Hankkeen hyöty-kustannussuhde on 1,2, eli hankkeeseen investoitava raha saadaan tällä kertoimella yhteiskunnalle takaisin sillä saavutettujen hyötyjen kautta.

Sivu päivitetty 07.11.2017