Varsinais-Suomi

Suunnitteilla

Varsinais-Suomen suunnitteluhankkeet.

Varsinais-Suomen suunnitteluhankkeet

Varsinais-Suomen erityispiirteitä ovat saaristo, telakka ja useat satamat sekä vilkas satamaliikenne. Varsinais-Suomessa on myös paljon maataloutta ja maatalouden kuljetuksia. Taajamien määrä on suuri ja seutujen välistä liikennettä on paljon.
Positiivinen rakennemuutos lisää alueen elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta.

Alueella on useita vilkkaasti liikennöityjä pääteitä ja myös monilla seututeillä on suuret liikennemäärät.  Positiivinen rakennemuutos lisää alueen elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta. Liikenteen kasvu on nopeaa ja se edellyttää useiden liikenteellisten pullonkaulojen purkamista. 

Rannikkoseudun ilmasto ja Varsinais-Suomen maaperä rapauttavat tierakenteita keskimääräistä nopeammin, mikä näkyy mm. päällysteiden kunnossa. Huonokuntoisia ja tyydyttävässä kunnossa olevia siltoja on paljon ja toteuttamista odottavat useat suuret siltahankkeet. Varsinais-Suomessa on rikas kulttuuriperintö ja monimuotoinen luonnonympäristö. Myös hirvieläinkanta on erityisen suuri Varsinais-Suomen alueella.

Varsinais-Suomen tienpidon ja liikenteen suunnitelma vuosille 2018–2021.

Sivu päivitetty 23.05.2018