Muut tiehankkeet Varsinais-Suomi

Käynnissä

Muut käynnissä olevat tiehankkeet Varsinais-Suomessa.

Muut Varsinais-Suomessa käynnissä olevat tiehankkeet

Varsinais-Suomen erityispiirteitä ovat saaristo, telakka ja useat satamat sekä vilkas satamaliikenne. Varsinais-Suomessa on myös paljon maataloutta ja maatalouden kuljetuksia. Taajamien määrä on suuri ja seutujen välistä liikennettä on paljon.

Alueella on useita vilkkaasti liikennöityjä pääteitä ja myös monilla seututeillä on suuret liikennemäärät.  Positiivinen rakennemuutos lisää alueen elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta. Liikenteen kasvu on nopeaa ja se edellyttää useiden liikenteellisten pullonkaulojen purkamista. 

Rannikkoseudun ilmasto ja Varsinais-Suomen maaperä rapauttavat tierakenteita keskimääräistä nopeammin, mikä näkyy mm. päällysteiden kunnossa. Huonokuntoisia ja tyydyttävässä kunnossa olevia siltoja on paljon ja toteuttamista odottavat useat suuret siltahankkeet. Varsinais-Suomessa on rikas kulttuuriperintö ja monimuotoinen luonnonympäristö. Myös hirvieläinkanta on erityisen suuri Varsinais-Suomen alueella.

Hankkeiden toteutus painottuu Varsinais-Suomessa lähivuosina keskeisiin pääteihin. Valtatiellä 8 rakennetaan ohituskaistoja välille Nousiainen-Kurjenmäki ja kesällä 2018 käynnistyvät E18 Turun kehätiellä Kausela-Kirismäen 1. vaiheen parannustyöt ja valtatiellä 9 Loimaan kohdan parannustyöt. Turun kaupunkiseudulla toteutetaan maankäyttöä, asumista ja liikennettä tukevia MAL-hankkeita yhdessä kuntien kanssa. Lisäksi vuosittain peruskorjataan tai uusitaan siltoja, päällystetään teitä ja toteutetaan pienimuotoisia liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Maantiellä 189 Kuparivuoren tunnelin korjaus toteutetaan limittäin Ukko-Pekan ja Naantalinsalmen siltojen korjauksen kanssa v. 2018-2019.  

Varsinais-Suomen liikenteelle ominaista:

Sivu päivitetty 21.06.2018