Yhteystiedot

tilastot(at)liikennevirasto.fi

Asiakasviestinnän tietosuoja

Jos lähettämäsi viesti tilastot(at)liikennevirasto.fi -sähköpostiosoitteeseen sisältää henkilötietoja, Liikennevirasto pyytää suostumuksesi tietojen rekisteröimiseen asiakasviestintärekisteriin. Pyyntö lähetetään sähköpostitse.

Liikenneviraston asiakasviestintärekisterin tietosuojaseloste

Tietosuoja Liikennevirastossa

Katso myös

Liikenneviraston tilastojulkaisut

Tilastotietoa muualla verkossa:

Tilastokeskus: Tieliikenteen tavarankuljetukset

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi: Tieliikenteen tilastot

Tietilastot

Tietilastot-sivulla julkaistaan tietilaston vuosijulkaisu ja tieliikennettä kuvaavia tilastoja sekä tilastot liikenne- ja hirvieläinonnettomuuksista.

Tietilaston vuosijulkaisut

Tietilasto (SVT) on vuosittain ilmestyvä perustilasto, joka kuvaa aikasarjoin ja alueittain tiestön ja liikenteen tilaa maanteiden verkolla.

Liikennemääräkartat

Liikennevirasto teettää vuosittain koko maan kattavat liikennemääräkartat valtion ylläpitämiltä teiltä.

Nopeustilastot

Liikennevirasto on seurannut autojen nopeuksien kehitystä vuodesta 1961 alkaen. Autojen nopeustilastot löytyvät näiltä sivuilta.

Rajaliikennetilastot

Liikennevirasto kerää maarajojen rajanylityspaikoilta ajoneuvojen liikennemäärätietoja. Tietoja kerätään liikenteen automaattisen mittausjärjestelmän (LAM) avulla ja muutamilta rajanylityspaikoilta tiedot saadaan Tullin järjestelmistä.

LAM-kirjat

Liikennevirasto kerää maarajojen rajanylityspaikoilta ajoneuvojen liikennemäärätietoja. Tietoja kerätään liikenteen automaattisen mittausjärjestelmän (LAM) avulla ja muutamilta rajanylityspaikoilta tiedot saadaan Tullin järjestelmistä.

Tieliikenteen kehitys pääteillä

Liikenteen kehitys arvioidaan kuukausitasolla siten, että tarkasteltavan kuukauden liikennemääriä verrataan vertailukuukauden liikennemääriin.

Onnettomuustilastot

Liikenneviraston onnettomuustilastot perustuvat poliisin kirjaamiin onnettomuustietoihin, joita täydennetään Liikenteen turvallisuusviraston sekä Tilastokeskuksen tiedoilla. Tietojen sisällöstä ja laadusta vastaa Tilastokeskus, josta onnettomuustiedot saadaan kerran kuukaudessa. Aineisto sisältää yksityiskohtaista tietoa onnettomuudesta, onnettomuuden osapuolista ja henkilöistä. Liikennevirastossa onnettomuustietoihin liitetään tierekisteristä tapahtumapaikan tie- ja liikenneoloja kuvaavat tiedot.

Sivu päivitetty 24.05.2018