Ratahanke Seinäjoki-Oulu

Käynnissä

Seinäjoki–Oulu-radan parantaminen lyhentää matka-aikoja, mahdollistaa junaliikenteen lisäämisen ja vähentää sen häiriöherkkyyttä. Akselipainon nosto parantaa tavaraliikenteen tehokkuutta.

Yhteystiedot

Liikennevirasto

Projektipäällikkö

Tommi Rosenvall

  • 0295 34 3830
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Liikennevirasto

projekti-insinööri

Seppo Paukkeri

  • 0295 34 3361
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Ratahanke Seinäjoki-Oulu

Hankkeen taustat

335 kilometriä pitkä Seinäjoen ja Oulun välinen rata on yksi Suomen tiheimmin liikennöidyistä yksiraiteisista rataosista. Rataa käyttää valtaosa Etelä- ja Pohjois-Suomen välisestä rautatieliikenteestä ja se on osa Euroopan laajuista rautatieverkkoa (TEN). Hanketta on edeltänyt rataosan Helsinki–Seinäjoki kehittäminen.

Hanke on yhteiskunnallisesti merkittävä ja kannattava. Junaliikenteen jatkuminen rataosalla turvataan perusparantamalla nykyinen yksiraiteinen rata. Uudet kaksoisraideosuudet kasvattavat raideliikenteen kapasiteettia, mikä mahdollistaa liikenteen lisäämisen.

Parannettu ratayhteys luo uusia edellytyksiä Seinäjoen ja Oulun välisen alueen maankäytölle sekä elinkeinotoiminnalle. Lyhentynyt matka-aika tuo seudulliset ja valtakunnalliset keskukset lähemmäksi toisiaan. Tämä hyödyttää koko Pohjanmaata, mutta erityisesti asemapaikkakuntia.

Hanke on yhteiskunnallisesti merkittävä ja kannattava.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on turvata junaliikenteen jatkuminen perusparantamalla nykyinen ratarakenne. Hankkeen avulla lyhennetään henkilöliikenteen matka-aikoja nostamalla suurinta sallittua nopeutta koko osuudella. Henkilöliikennepaikoille tehtävät muutokset lisäävät käyttyäjäystävällisyyttä. Uudet liikennepaikat ja kaksoisraideosuudet parantavat liikenteen sujuvuutta ja lisäävät raideliikenteen kapasiteettia. Tavaraliikenteen kilpailukykyä parannetaan myös akselipainon korottamisella ja sähkötehon riittävyys varmistetaan junapainon kasvaessa. Turvallisuutta lisätään poistamalla tasoristeykset koko rataosuudelta.

Hankkeen eteneminen

SeinäjokiOulu-ratahanke käynnistyi vuonna 2007. Hankkeeseen on liitetty Kokkola–Ylivieska-kaksoisraiteen rakentaminen vuoden 2012 alusta. Hanke valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä. 

Kustannusarvio

Pohjanmaan ratahankkeen kustannusarvio on 880 M€.

Hankkeen sisältö

$curSection.bigImageAltText.data

 

 

 

Ajankohtaista hankkeessa

Sivu päivitetty 11.12.2015