Pännäisten kolmioraide

Käynnissä

Pännäisten kolmioraide mahdollistaa suoran junayhteyden etelän suunnasta Pietarsaareen parantaen rautatiekuljetuksien kustannustehokkuutta ja liikennöintiä.

Yhteystiedot

Liikennevirasto

Projektipäällikkö

Maria Torttila

  • 029 534 3836
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Pännäisten kolmioraiteen suunnittelu ja rakentaminen

Taustat

Pännäisten kolmioraiteen rakentaminen mahdollistaa suoran ratayhteyden etelän suunnasta Pietarsaareen. Nyt etelästä Pietarsaareen saapuvat tavarakuljetukset ajetaan ensin Kokkolan ratapihalle ja sieltä Pännäisten kautta Pietarsaareen. Junat vievät tilaa sekä aiheuttavat ylimääräistä työtä Kokkolan ruuhkaisella ratapihalla. Lisäksi junien ajattaminen Kokkolan kautta kuormittaa Seinäjoki–Oulu-radan sekä Kokkolan ratapihan kapasiteetti.

Pännäinen–Pietarsaari-rataosuutta käytetään Alholman sellutehtaan raakapuun ja sellun kuljetuksissa, Pietarsaaren paperitehtaan vientikuljetuksissa sekä sahatavaran vientikuljetuksissa Pietarsaaren satamaan. Vuonna 2013 rataosalla kuljetettiin noin miljoona tonnia tavaraa. Radan kuljetusennuste vuodelle 2025 on 1,6 miljoonaa tonnia. Pännäinen–Pietarsaari-radan suurin sallittu nopeus on 60 kilometriä tunnissa akselipainon ollessa 22,5 tonnia.

Hankkeessa rakennetaan Seinäjoen suunnasta kohti Pietarsaarta johtava noin kilometrin pituinen lisäraide, joka olemassa olevien raiteiden kanssa muodostaa kolmioraiteen. Seinäjoki–Oulu-rataosa on suojastettu, kauko-ohjattu ja junien kulunvalvonnalla varustettu sähköistetty rata. Rataosa on sekä henkilöliikenteen että raskaan tavaraliikenteen sekaliikennerata. Rakennettava lisäraide liittyy Pännäinen–Pietarsaari-rataan noin 400 metriä Pännäisten liikennepaikalta kohti Pietarsaarta. Rataosa on yksiraiteinen, suojastettu ja vuonna 2016 sähköistetty tavaraliikenteen rata. 

Pännäisten kolmioraiteen ratasuunnitelma on valmistunut syyskuussa 2016. Kolmioraiteen selvitystyö sekä kustannusarvio on tehty ratasuunnitelmaa edeltävässä vaiheessa vuonna 2015. 

Hankesisältö

Pännäisten kolmioraiteen suunnittelu ja rakentaminen sisältää seuraavat toimenpiteet:

  • Uuden raiteen rakentaminen
  • Sähköistys ja turvalaitteet
  • Pohjanvahvistustoimenpiteet
  • Huoltotie- ja kuivatusjärjestelyt.

Tavoitteet

Kolmioraide parantaa rautatiekuljetuksien kustannustehokkuutta ja liikennöintiä. Hankkeesta hyötyviä tavaravirtoja ovat raakapuukuljetukset Alholmaan sekä Alholmasta lähtevät paperin ja sellun kuljetukset, jotka nykyisin hoidetaan Kokkolan ratapihan kautta.

Hankkeen tavoitteena on:

  • parantaa rautatiekuljetusten kustannustehokkuutta ja liikennöintiä
  • varmistaa rataosan liikennöitävyys ja junaturvallisuus
  • edistää rautatieliikennettä ja rataverkon käyttöä.

Aikataulu

Hankkeen ratasuunnitelma on valmistunut syyskuussa 2016. Rakentamissuunnitelman laatiminen on aloitettu ja se valmistuu lokakuussa 2017. Pännäisten kolmioraiteen rakentaminen toteutetaan vuoden 2018 aikana.

Kustannusarvio

Pännäisten kolmioraiteen kustannusarvio on 5,4 M€ (MAKU 2010: 130).

Sivu päivitetty 12.04.2018