Nikkilän ratasilta

Suunnitteilla

Nickbyn ratasilta (Sipoonjoki) ylittää Sipoonjoen ja Pornaisten maantien Sipoon kunnan keskustassa Nikkilässä Kerava-Sköldvik - radalla raidekilometrillä 39+744

Yhteystiedot

Liikennevirasto

Projektipäällikkö, rakentaminen

Juhan Tyrväinen

  • 029 534 3891
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Liikennevirasto

Projektipäällikkö

Anna Miettinen, suunnittelu

  • 029 534 3837
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Nickbyn ratasilta

Nickbyn ratasilta (Sipoonjoki) ylittää Sipoonjoen ja Pornaisten maantien Sipoon kunnan keskustassa Nikkilässä Kerava-Sköldvik - radalla raidekilometrillä 39+744. Nykyisen sillan on todettu olevan elinkaarensa loppupäässä. Sillan tulopenkereiden pohjanvahvistukset eivät ole riittäviä ja siltapäädyissä on esiintynyt jatkuvia painumaongelmia ja vuosittaista raiteen kunnossapitotarvetta. Silta uusitaan rakentamalla uusi silta noin 15 m nykyisen siltapaikan oikealla puolelle, jolloin rata siirtyy pois nykyiseltä linjaukseltaan n. 700 m matkalta. Lisäksi radan tasausta nostetaan noin 0,4 m erityisesti Pornaistentien alikulkukorkeuden parantamiseksi.  Työn kustannusarvio on 6,5 M €. Kustannusarvio on laadittu MAKU-indeksin hintatasossa 109,10 (2010=100), (03/2015).

Sivu päivitetty 25.08.2017