Nikkilän ratasillan uusiminen

Käynnissä

Nickbyn ratasilta (Sipoonjoki) ylittää Sipoonjoen ja Pornaisten maantien Sipoon kunnan keskustassa Nikkilässä Kerava-Sköldvik - radalla raidekilometrillä 39+744

Nikkilän ratasillan uusiminen -kartat

Yhteystiedot

Liikennevirasto

Projektipäällikkö, rakentaminen

Juhan Tyrväinen

  • 029 534 3891
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Liikennevirasto

Projektipäällikkö

Anna Miettinen, suunnittelu

  • 029 534 3837
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Nikkilän ratasillan uusiminen ratasuunnitelma

Nykytila

Nickbyn ratasilta (Sipoonjoki) ylittää Sipoonjoen ja Pornaisten maantien Sipoon kunnan keskustassa Nikkilässä Kerava-Sköldvik - radalla raidekilometrillä 39+744. Nykyisen sillan on todettu olevan elinkaarensa loppupäässä. Sillan tulopenkereiden pohjanvahvistukset eivät ole riittäviä ja siltapäädyissä on esiintynyt jatkuvia painumaongelmia ja vuosittaista raiteen kunnossapitotarvetta.

Hanke

Nikkilän ratasillan uusimisesta on laadittu ratasuunnitelma, jossa silta uusitaan toteuttamalla uusi silta noin 15 m nykyisen siltapaikan oikealla puolelle, jolloin rata siirtyy pois nykyiseltä linjaukseltaan n. 700 m matkalta. Lisäksi radan tasausta nostetaan noin 0,4 m erityisesti Pornaistentien alikulkukorkeuden parantamiseksi. 

Aikataulu

Ratasuunnitelma on valmistunut ja Sipoon kunta on asettanut sen keväällä 2017 nähtäville lausuntoja ja muistutuksien antamista varten. Liikennevirasto teki ratasuunnitelmasta hyväksymispäätöksen 27.9.2017. Sipoon kunta on asettanut hyväksymispäätöksen sen perusteena olevat asiakirjat nähtäville 5.10. - 3.11.2017 väliseksi ajaksi.

Hankkeen kuuluu osaksi Liikenneväylien korjausvelkaohjelma 2016 - 2018 rahoitusta. Rakentaminen voidaan käynnistää ratasuunnitelman saatua lainvoiman.

Kustannukset

Hankkeen kustannusarvio on 7,7 M € (alv 0%). Kustannusarvio on laadittu MAKU-indeksin hintatasossa 109,10 (2010=100), (03/2015).

Sivu päivitetty 25.10.2017