Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie

Käynnissä

Klaukkalan ohikulkutie on uusi Klaukkalan keskustaajaman kiertävä yhteys, joka parantaa alueen liikenneolosuhteita ja mahdollistaa lähialueiden maankäytön kehittymisen.

Mt 132 Klaukkalan ohikulkutie

Klaukkalan ohikulkutie on uusi Klaukkalan keskustaajaman kiertävä yhteys, joka parantaa alueen liikenneolosuhteita ja mahdollistaa lähialueiden maankäytön kehittymisen.

Hankkeen lähtökohdat

Klaukkalantie (maantie 132) on Klaukkalan taajaman sisääntulotie. Tien kautta kulkee paljon läpiajoliikennettä Lopen suuntaan.

Tie on merkittävä joukkoliikenteen käytössä oleva yhteys.  Liikennemäärä on noin 16 000 ajoneuvoa/vrk. Työmatkaliikenne ruuhkauttaa tien.

Hankkeen sisältö ja tavoitteet

Valtatien 3 ja maantien 132 välille toteutetaan Klaukkalan keskustaajaman kiertävä ohikulkutie. Uusi, noin 7,5 km pitkä yhteys on yksiajoratainen ja leveydeltään 10 m. Ajokaistojen leveys on 3,5 m.

Hankkeessa rakennetaan lisäksi Kirkkotien (E2), Luhtajoentien (E3), maantien 130 (E4) ja valtatien 3 (E5) eritasoliittymät sekä tie- ja katujärjestelyjä tarpeellisilta osin.

Alueen jalankulku- ja pyöräilyväyliä sekä joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyjä parannetaan. Uuden ohikulkutien varteen rakennetaan melusuojausta.

Alueen liikennemäärät ovat kasvussa. Ohikulkutie parantaa liikenteen sujuvuutta alueella ja vähentää liikennettä keskustassa. Tämä parantaa liikenneturvallisuutta, vähentää meluhaittaa ja mahdollistaa uudenlaista maankäyttöä.  

Hankkeen eteneminen ja kustannukset

Tien yleissuunnitelma on saanut lainvoiman.  Tiesuunnitelman hyväksymispäätös tehdään 2017 syksyyn mennessä.

Kirkkotien pohjoisosan asemakaavasta on valitettu hallinto-oikeuteen (5/2017). Rakentamisen aloittaminen edellyttää, että asemakaava on vahvistettu ja lainvoimainen sekä hankkeen tiesuunnitelmasta on tehty hyväksymispäätös.

Rakentaminen voidaan aloittaa aikaisintaan 2018.

Hankkeen kustannusarvio on 42 miljoonaa euroa, josta Nurmijärven kunnan osuus on 10 miljoonaa euroa. Hanke on osa korjausvelkaohjelmaa.

Sivu päivitetty 22.05.2017