Vt 1 lisäkaistat Kehä II–Tuomarila

Käynnissä

Hankkeessa sujuvoitetaan Turunväylän liikennettä Kehä II (Nihtisilta)–Tuomarila välillä rakentamalla sinne kolmannet kaistat sekä parannetaan alueen meluntorjuntaa ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Hankkeen myötä ruuhkat vähenevät ja kyseinen tieosuus on entistä turvallisempi.

Yhteystiedot

Liikennevirasto

Projektijohtaja

Jukka Hietaniemi

  • 029 534 3513
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Lisätietoja

Seuraa hanketta Facebookissa

Vt 1 Lisäkaistat Kehä II-Tuomarila

WhatsApp-tiedotuslista

Tilaa tiedot liikennejärjestelyistä

Ohjeet WhatsApp-listalle liittymiseen

Hankkeen tausta

Valtatie 1 Kehä II–Tuomarila välillä Espoossa on vilkkaasti liikennöity tie, jolla kulkee vuorokaudessa n. 62 000 ajoneuvoa. Turunväylän liikenne ruuhkautuu erityisesti aamun huipputuntien aikaan Helsingin suuntaan. Vastakkaisen suunnan iltapäiväruuhka aiheuttaa jonoutumista myös Kehä II:lla.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa sujuvoitetaan Turunväylän liikennettä Kehä II (Nihtisilta) – Tuomarila välillä sekä parannetaan alueen meluntorjuntaa ja kevyen liikenteen yhteyksiä. Liikennevirasto rakennuttaa Kehä II (Nihtisilta) – Tuomarila välille kolmannet kaistat molemmin puolin moottoritietä n. kolmen kilometrin matkalle. Lisäksi eritasoliittymien ramppijärjestelyjä uusitaan. Hankkeen myötä ruuhkat vähenevät ja kyseinen tieosuus on entistä turvallisempi. Alueen meluntorjuntaa lisätään merkittävästi rakentamalla n. kolme kilometriä melusuojausta. Kevyen liikenteen yhteydet paranevat, kun Kuurinmäkeen rakennetaan moottoritien ylittävä kevyen liikenteen silta sekä alikulku Jondalin kohdalle.

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

Jondalin uusi alikulkukäytävä sekä Kuurin kevyen liikenteen ylikulkusilta valmistuvat vuoden 2018 aikana.

Hankkeen aikana käytössä on pääosin kaksi kaistaa suuntaansa, ruuhka-aikoina aina. Nopeusrajoitukset tiellä ovat hankkeen ajan 60 tai 80 km/h ja räjäytysten aikana 50 km/h. Hankkeen on arvioitu valmistuvan kokonaisuudessaan syyskuun 2019 loppuun mennessä.

Urakan arvo on noin 13 miljoonaa euroa. Kustannukset jaetaan Liikenneviraston ja Espoon kaupungin kesken. Urakoitsijana toimii Graniittirakennus Kallio Oy.

Sivu päivitetty 13.09.2018