Espoo–Salo-oikorata

Suunnitteilla

Espoo–Salo-oikoradasta laaditaan ratalain mukainen yleissuunnitelma 95 kilometrille uutta rataa. Yleissuunnitelmassa kerrotaan oikoradalle määritellyt tavoitteet, suunnitellaan radan sijainti yleiskaavan tarkkuustasolla, arvioidaan radasta aiheutuvat vaikutukset ja niiden torjumistoimenpiteet sekä määritellään alustavat kustannukset. Espoo–Salo-oikorata on osa Helsinki–Turku nopea junayhteys -hanketta.

Espoo–Salo -oikoradan yleissuunnitelma

Espoo–Salo -oikoradasta laaditaan ratalain mukainen yleissuunnitelma. Yleissuunnitelma perustuu maakuntakaavassa hyväksyttyyn väyläkäytävään ja yleissuunnitelma on aina laadittava hankkeissa, joihin on tehty ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Yleissuunnitelmassa kerrotaan oikoradalle määritellyt tavoitteet, suunnitellaan radan sijainti yleiskaavan tarkkuustasolla, arvioidaan radasta aiheutuvat vaikutukset ja niiden torjumistoimenpiteet sekä määritellään alustavat kustannukset.

Neljä infotilaisuutta lokakuussa

Espoo–Salo -oikoradan yleissuunnittelusta järjestetään yleisölle neljä infotilaisuutta lokakuussa. Huom! Lohjan infotilaisuus on siirtynyt Laurentius-saliin.

9.10. Veikkola (Vihdin ja Kirkkonummen tilaisuus): Veikkolan koulun ruokala, Kisapolku 7, Kirkkonummi. Veikkolan tilaisuuden materiaalit löytyvät tämän sivun alaosasta.
10.10. Salo: Salon lukion auditorio, Kaherinkatu 2, Salo
23.10. Lohja: Laurentius-sali, Kirkkokatu 6, Lohja
24.10. Espoo: Espoon valtuustotalon valtuustosali, Espoonkatu 5, Espoo

Kaikki tilaisuudet järjestetään klo 17.30–19.30.

Espoo-Salo -oikoradan karttapalaute

Voit antaa palautetta, mitä asioita Espoo–Salo -oikoradan ja siihen liittyvien teiden suunnittelussa pitäisi ottaa huomioon. Palautekysely on avoinna 9.10.–30.11.2018. Karttapalautekyselyyn pääset tästä: https://app.maptionnaire.com/fi/4917/

Kartalla on esitetty sinisellä alustavan yleissuunnitelman kahden raiteen ratalinja maakuntakaavan maastokäytävässä. Palautetta hyödynnetään suunnittelussa. Palautteista voidaan julkaista koosteita, joista ei voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa. Yksittäiset palautteet jäävät vain suunnittelijoiden tietoon.

Karttapalautteen lisäksi voit antaa yleistä palautetta hankkeesta palautelomakkeella: http://bit.ly/AnnaPalautettaOikoradasta

Palautelomakkeen kautta on mahdollista liittyä hankkeen postituslistalle. Halutessasi voit liittyä postituslistalle myös lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: oikorata-pbm@bm.com

Vuorovaikutus

Suunnittelun aikana tehdään tiivistä yhteistyötä radan varrella sijaitsevien kuntien, maakuntaliittojen ja muiden sidosryhmien kanssa. Maanomistajilla ja hankkeen vaikutuspiirissä asuvilla ihmisillä sekä eri sidosryhmillä on oikeus ja mahdollisuus ottaa kantaa suunnitelmiin suunnittelun eri vaiheissa. Suunnitteluvaiheen aikana pidetään yleisötilaisuuksia, joissa tarjoutuu mahdollisuus antaa palautetta suunnitelmista. Suunnitelmien hyväksyntävaiheessa on vielä mahdollisuus antaa muistutus nähtävillä olevasta aineistosta.

Aikaisemmat suunnitelmat

Aikaisemmat suunnitelmat (AYS) ja YVA-arviointiselostuksen löydät täältä.
Sivu päivitetty 12.10.2018