Hyvinkää-Hanko

Suunnitteilla

Rataosan varrella olevia kuntia ovat Hyvinkää, Nurmijärvi, Vihti, Lohja, Raasepori, Inkoo ja Hanko.

Hyvinkää-Hanko sähköistys ja tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Hyvinkää, Nurmijärvi, Vihti, Lohja, Raasepori, Inkoo, Hanko

Liikennevirasto on aikaisemmin käynnistänyt kolmen ratalain mukaisen ratasuunnitelman laatimisen ja ilmoittanut niistä ratalain 22 § ja 9 § mukaisesti Hyvinkää-Hanko sähköistys 5.9.2017, Nurmijärven tasoristeysten turvallisuuden parantaminen 25.1.2018 ja Raaseporin tasoristeysten turvallisuuden parantaminen 20.12.2017.

Hyvinkää-Hanko sähköistyksen ratasuunnitelmassa ei käsitelty alueen tasoristeyksiä. Raaseporin ja Nurmijärven tasoristeysten turvallisuuden parantamisen ratasuunnitelmien edetessä on todettu, että tasoristeysratkaisut ja Hyvinkää-Hanko sähköistyksen ratkaisut tulee tarkastella yhdessä mm. erikoiskuljetusreittien osalta. Tällä perusteella Liikennevirasto on päättänyt yhdistää kyseiset kolme ratasuunnitelmaa yhdeksi kokonaisuudeksi Hyvinkää-Hanko sähköistys ja tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma sekä laajentaa tarkastelu koskemaan koko yhteysvälin Hyvinkää-Hanko tasoristeyksiä.

Hyvinkää-Hanko sähköistys ja tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, on jaettu pienempiin osuuksiin koko rataosan sähköistys, tasoristeykset Hyvinkää ja Vihdin, Nurmijärven, Lohjan ja Hangon sekä Raaseporin osuuksilla. Osuuksista löytyy omat alasivut, joilla kerrotaan tarkemmin aikatauluista, yleisötilaisuuksista ja suunnitelmista.

Aikataulu

Koko väli on kuulutettu uudelleen toukokuussa 2018 alueen lehdissä sekä kuntien sähköisillä ilmoitustauluilla. Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Suunnittelun edetessä Liikennevirasto järjestää suunnitteluun liittyviä yleisötilaisuuksia

Raaseporin kaupungin alueen yleisötilaisuudet, joissa esitellään tämän hetkisiä suunnitelmia Raaseporin alueelta, järjestetään:

Rataosalta Karjaa-Hanko Raaseporin tasoristeykseltä Prediumiin esitellään Tammisaaressa 29.5.2018 klo 18-20 Gamla sjukvårdskolan. Raaseporintie 5, 10600 RAASEPORI

Rataosan Hyvinkää-Karjaa tasoristeykset Kivelästä Sannäsiin esitellään Mustiossa 30.5.2018 klo 18-20, Mustion Koulu. Lindnäsintie 19, 10360 MUSTIO

Suunnittelun edetessä Liikennevirasto tulee erikseen ilmoitettavana ajankohtana järjestämään suunnitteluun liittyviä yleisötilaisuuksia myös muiden kaupunkien osalta. Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta. (ratalaki 22 §). Kunta kuuluttaa nähtävillä olosta erikseen.

Anna palautetta suunnittelun aikana 

Anna palautetta suunnittelijoille suunnittelun aikana. Tämän kyselyn tarkoituksena on kerätä Raaseporin tasoristeyksistä asukkaiden ja muiden sidosryhmien mielipiteitä ja kommentteja Raaseporin yleisötilaisuudessa esitetyistä parantamistoimenpiteistä. Esitykset tullaan lisäämään Raaseporin sivuille yleisötilaisuuksien jälkeen. Palautteen voi kyselyssä liittää myös karttasijaintiin. Tämä on suunnittelun aikaista palautetta. Suunnitelman valmistuttua kaupunki asettaa sen nähtäville ja silloin siitä on mahdollista antaa virallinen  muistutus kaupungin ohjeiden mukaisesti.

Siirry tästä ruotsinkielisille sivuille

 

Sivu päivitetty 17.08.2018