Hyvinkää-Hanko

Suunnitteilla

Rataosan varrella olevia kuntia ovat Hyvinkää, Nurmijärvi, Vihti, Lohja, Raasepori, Inkoo ja Hanko.

Hyvinkää-Hanko sähköistys ja tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Hyvinkää, Nurmijärvi, Vihti, Lohja, Raasepori, Inkoo, Hanko

Liikennevirasto on aikaisemmin käynnistänyt kolmen ratalain mukaisen ratasuunnitelman laatimisen ja ilmoittanut niistä ratalain 22 § ja 9 § mukaisesti Hyvinkää-Hanko sähköistys 5.9.2017, Nurmijärven tasoristeysten turvallisuuden parantaminen 25.1.2018 ja Raaseporin tasoristeysten turvallisuuden parantaminen 20.12.2017.

Hyvinkää-Hanko sähköistyksen ratasuunnitelmassa ei käsitelty alueen tasoristeyksiä. Raaseporin ja Nurmijärven tasoristeysten turvallisuuden parantamisen ratasuunnitelmien edetessä on todettu, että tasoristeysratkaisut ja Hyvinkää-Hanko sähköistyksen ratkaisut tulee tarkastella yhdessä mm. erikoiskuljetusreittien osalta. Tällä perusteella Liikennevirasto on päättänyt yhdistää kyseiset kolme ratasuunnitelmaa yhdeksi kokonaisuudeksi Hyvinkää-Hanko sähköistys ja tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma sekä laajentaa tarkastelu koskemaan koko yhteysvälin Hyvinkää-Hanko tasoristeyksiä.

Hyvinkää-Hanko sähköistys ja tasoristeyksien turvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, on jaettu pienempiin osuuksiin koko rataosan sähköistys, tasoristeykset Hyvinkää ja Vihdin, Nurmijärven, Lohjan ja Hangon sekä Raaseporin osuuksilla. Osuuksista löytyy omat alasivut, joilla kerrotaan tarkemmin aikatauluista, yleisötilaisuuksista ja suunnitelmista.

Aikataulu

Koko väli on kuulutettu uudelleen toukokuussa 2018 alueen lehdissä sekä kuntien sähköisillä ilmoitustauluilla. Radanpitäjällä on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Suunnittelun edetessä Liikennevirasto järjestää suunnitteluun liittyviä yleisötilaisuuksia. Raaseporin kaupungin alueen yleisötilaisuudet järjestettiin toukokuun lopussa 2018. Nurmijärven alueen yleisötilaisuus pidettiin elokuun lopussa 2018. Hyvinkään ja Vihdin yleisötilaisuudet järjestettiin marraskuun alussa 2018.

Lohjan tilaisuus järjestetään 22.11.2018 kello 18.00 alkaen kaupungintalon valtuustosalissa (Karstuntie 4, Lohja)

Hangon tilaisuus järjestetään 28.11.2018 kello 18.30 alkaen kaupungintalon juhlasalissa (Vuorikatu 1, Hanko)

 

Siirry tästä ruotsinkielisille sivuille

 

Sivu päivitetty 13.11.2018