HELRA – Helsingin ratapihan toimivuuden parantaminen

Käynnissä

Hankkeessa parannetaan Helsingin ratapihan toimintaa ja vähennetään häiriöherkkyyttä. Helsingin ja Pasilan välillä kulkee nykyään ruuhka-aikaan 74 junaa tunnissa.  HELRA-hankkeen toteuttamisen jälkeen kapasiteettia voidaan kasvattaa lähes 90 junaan. Yhden vuorokauden aikana tämä tarkoittaa jopa 200 junan lisäystä. Hanke valmistuu 2020.

HELRAssa tapahtuu kesällä 2018

Helsingin ratapihan toimivuuteen ja tehokkuuteen liittyvät ratatyöt vaikuttavat HSL-lähijunaliikenteeseen kesä–elokuussa 2018. Ratapihan laitimmaiset raideparit ovat vuorotellen poissa käytöstä. Työt aiheuttavat poikkeuksia Pasilan lähtöraiteilla. Tarkemmat tiedot aikataulumuutoksista voi tarkistaa myöhemmin HSL reittioppaasta (www.reittiopas.fi) ja VR:n matkahausta (www.vr.fi).

24.6.–17.7.  I, P, N ja K-junien muutokset alkavat su 24.6. klo 22:00 ja päättyvät ti 17.7. klo 5:00

Lähijunaliikenne Helsingin suuntaan:
• Keravan K- ja N-junien pääteasemana on Pasila päiväliikenteen aikana.
• Yöliikenteen aikaan I-, N-, P- ja T-junat liikennöivät Helsingin päärautatieasemalle normaalisti.
• Lentoasemalta lähtevien P-junien pääteasema päiväliikenteen aikaan on Pasila.  I-junat liikennöivät Helsingin päärautatieasemalle asti kuten normaalistikin.
• Muut lähijunat ja kaukoliikenteen junat liikennöivät normaalisti.

Matkustaja voi tehdä junanvaihdon joko Pasilassa tai jo aikaisemmin Tikkurilassa matkustaessaan Helsinkiin.

Lähijunaliikenne Helsingin suunnasta:
• Keravan K- ja N-junien lähtöasemana on Pasila päiväliikenteen aikana.
• Yöliikenteen aikaan I-, N-, P- ja T-junat lähtevät Helsingin päärautatieasemalta normaalisti.
• I-junat lentoasemalle lähtevät päiväliikenteen aikana Pasilan asemalta. P-junat lentoasemalle lähtevät Helsingin päärautatieasemalta kuten normaalistikin.
• Muut lähijunat ja kaukoliikenteen junat kulkevat normaalisti.

17.7.–5.8. L, A, P ja I-junien muutokset alkavat ti 17.7. klo 23:00 ja päättyvät su 5.8. klo 5:00

Lähijunaliikenne Helsingin suuntaan:
• Lentoasemalta lähtevien I-junien pääteasema päiväliikenteen aikaan on Pasila. P-junat lentoasemalta liikennöivät Helsingin päärautatieasemalle kuten normaalistikin.
• Yöliikenteen aikaan I-, L- ja P-junat liikennöivät Helsingin päärautatieasemalle normaalisti.
• A-junat liikennöivät harvennetusti 30 minuutin välein Helsinkiin asti.
• A- ja L-junat eivät pysähdy Ilmalassa. I-junat pysähtyvät Ilmalassa normaalisti päiväliikenteen aikaan.
• Muut lähijunat ja kaukoliikenteen junat liikennöivät normaalisti.

Matkustaja voi tehdä junanvaihdon joko Pasilassa tai jo aikaisemmin Huopalahdessa matkustaessaan Helsinkiin.

Lähijunaliikenne Helsingin suunnasta:
• P-junat lentoasemalle lähtevät päiväliikenteen aikana Pasilasta. I-junat lentoasemalle lähtevät Helsingin päärautatieasemalta kuten normaalistikin.
• Yöliikenteen aikaan I-, L- ja P-junat lähtevät Helsingin päärautatieasemalta normaalisti.
• A-junat liikennöivät harvennetusti 30 minuutin välein Helsingistä asti.
• L- ja A-junat eivät pysähdy Ilmalassa. P-junat pysähtyvät päiväliikenteen aikaan Ilmalassa kuten normaalistikin.
• Muut lähijunat ja kaukoliikenteen junat liikennöivät normaalisti.

Lisätietoa poikkeusliikenteestä:   
HSL, Joona Packalen, joona.packalen@hsl.fi, p. 040 573 1283
VR Lähiliikenne, VR Group mediadesk, viestinta@vr.fi, p. 0307 0123

Hankkeen taustat

Viimeisen kymmenen vuoden aikana junamäärä on Helsingin ratapihalla kasvanut noin 40 prosenttia. Nykyliikenne on hyvin häiriöherkkää. Ratapihan toimivuuden uudistaminen ehkäisee ongelmien syntyä ja nopeuttaa myös niistä palautumista huomattavasti. 

Helsingin ratapihan parempaa toiminnallisuutta tarvitaan etenkin, kun Pasila-Riihimäki –radan parannushankkeen ensimmäinen osa valmistuu arviolta vuonna 2020. Se nostaa alueella tunnissa kulkevien junien enimmäismäärän 74:stä 80:een. 

Seuraava merkittävä tarve junien lisäämiseen on näköpiirissä, kun Pasila-Riihimäki –välin toinen vaihe rakennetaan. Silloin junia voi ruuhka-aikaan kulkea tunnissa 86.  

Hankkeen tavoitteet

Ratapihan järjestelyissä on kyse vaihteiden ja vaihdekujien lisäämisestä, jolloin junilla on mahdollisuus kulkea useampia reittejä Helsingin ja Pasilan välillä. Junaliikennettä saadaan tihennettyä myös opastin- ja turvalaitetekniikkaa tiivistämällä.

Tavoitteena on Helsingin ratapihan häiriöiden vähentäminen sekä kapasiteetin ja junien täsmällisyyden parantaminen.

Tässä hankkeessa muutetaan raiteisto suunnitelman mukaiseksi ja laajennetaan nykyistä asetinlaitetta palvelemaan uusia vaihteita ja opastimia.

Tulevaisuuden kaupunkiliikenteessä voitaisiin parhaimmillaan päästä neljän minuutin vuoroväliin, parannuksena nykyisestä viidestä minuutista. Helsingin ratapihan parantamisen ja Pasilan lisäraiteen rakentamisen jälkeen Pasilan raiteet on rakennettu ja muita muutoksia ei ole mahdollista tehdä nykyisellä rata-alueella.

Hankkeen eteneminen

Rakentaminen voidaan toteuttaa vaiheittain 4-5 vuoden aikana. Ratapihan rakentamisen aikataulu on sidoksissa Pasilan Keskustakorttelin sekä Pasilan läntisen lisäraiteen rakentamisen aikatauluun ja toimenpiteisiin.

Rakentamisen aiheuttamat häiriöt ja liikennevaikutukset pyritään minimoimaan mahdollisimman vähäisiksi hyvällä ennakkosuunnittelulla. Suuri osa raiteistomuutosten työvaiheista voidaan rakentaa ruuhka-ajan ulkopuolella.

Rakentamissuunnittelu 2015-2018

Rakentaminen alkaa 2016.

Raiteistomallin muutos on valmis vuonna 2020, mutta se on sidoksissa Pasilan läntisen lisäraiteen aikatauluun.

Hankkeen kustannukset

Ratapihan järjestelyn kustannusarvio on 60 miljoonaa euroa. Rakentamissuunnittelu saa TEN-T -tukea.

 

 

 

Sivu päivitetty 19.04.2018