HELRA – Helsingin ratapihan toimivuuden parantaminen

Käynnissä

Hankkeessa parannetaan Helsingin ratapihan toimintaa ja vähennetään häiriöherkkyyttä. Helsingin ja Pasilan välillä kulkee nykyään ruuhka-aikaan 74 junaa tunnissa.  HELRA-hankkeen toteuttamisen jälkeen kapasiteettia voidaan kasvattaa lähes 90 junaan. Yhden vuorokauden aikana tämä tarkoittaa jopa 200 junan lisäystä. Hanke valmistuu 2020.

HELRA – Helsingin ratapihan toimivuuden parantaminen

Hankkeen taustat

Viimeisen kymmenen vuoden aikana junamäärä on Helsingin ratapihalla kasvanut noin 40 prosenttia. Nykyliikenne on hyvin häiriöherkkää. Ratapihan toimivuuden uudistaminen ehkäisee ongelmien syntyä ja nopeuttaa myös niistä palautumista huomattavasti. 

Helsingin ratapihan parempaa toiminnallisuutta tarvitaan etenkin, kun Pasila-Riihimäki –radan parannushankkeen ensimmäinen osa valmistuu arviolta vuonna 2020. Se nostaa alueella tunnissa kulkevien junien enimmäismäärän 74:stä 80:een. 

Seuraava merkittävä tarve junien lisäämiseen on näköpiirissä, kun Pasila-Riihimäki –välin toinen vaihe rakennetaan. Silloin junia voi ruuhka-aikaan kulkea tunnissa 86.  

$curSection.smallImageAltText.data

Hankkeen tavoitteet

Ratapihan järjestelyissä on kyse vaihteiden ja vaihdekujien lisäämisestä, jolloin junilla on mahdollisuus kulkea useampia reittejä Helsingin ja Pasilan välillä. Junaliikennettä saadaan tihennettyä myös opastin- ja turvalaitetekniikkaa tiivistämällä.

Tavoitteena on Helsingin ratapihan häiriöiden vähentäminen sekä kapasiteetin ja junien täsmällisyyden parantaminen.

Tässä hankkeessa muutetaan raiteisto suunnitelman mukaiseksi ja laajennetaan nykyistä asetinlaitetta palvelemaan uusia vaihteita ja opastimia.

Tulevaisuuden kaupunkiliikenteessä voitaisiin parhaimmillaan päästä neljän minuutin vuoroväliin, parannuksena nykyisestä viidestä minuutista. Helsingin ratapihan parantamisen ja Pasilan lisäraiteen rakentamisen jälkeen Pasilan raiteet on rakennettu ja muita muutoksia ei ole mahdollista tehdä nykyisellä rata-alueella.

Hankkeen eteneminen

Rakentaminen voidaan toteuttaa vaiheittain 4-5 vuoden aikana. Ratapihan rakentamisen aikataulu on sidoksissa Pasilan Keskustakorttelin sekä Pasilan läntisen lisäraiteen rakentamisen aikatauluun ja toimenpiteisiin.

Rakentamisen aiheuttamat häiriöt ja liikennevaikutukset pyritään minimoimaan mahdollisimman vähäisiksi hyvällä ennakkosuunnittelulla. Suuri osa raiteistomuutosten työvaiheista voidaan rakentaa ruuhka-ajan ulkopuolella.

Rakentamissuunnittelu 2015-2018

Rakentaminen alkaa 2016.

Raiteistomallin muutos on valmis vuonna 2020, mutta se on sidoksissa Pasilan läntisen lisäraiteen aikatauluun.

Hankkeen kustannukset

Ratapihan järjestelyn kustannusarvio on 60 miljoonaa euroa. Rakentamissuunnittelu saa TEN-T -tukea.

 

 

 

Sivu päivitetty 18.05.2016