NordicWay2

Käynnissä

NordicWay2 -hankkeessa tavoitteena on edistää tieliikenteen turvallisuutta mahdollistamalla matkapuhelinverkon välittämät tieliikenteen häiriöviestipalvelut sekä tutkia tieliikenteen automaatiota arktisissa olosuhteissa.

Yhteystiedot

Liikennevirasto

Projektipäällikkö

Ilkka Kotilainen

  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

NordicWay2

NordicWay2 -hankkeessa tavoitellaan turvallisempaa liikennettä maiden rajojen yli toimivien häiriöviestipalveluiden avulla sekä tutkitaan tieliikenteen automaatiota arktisissa olosuhteissa. Hanke on Euroopan Komission Verkkojen Eurooppa -rahoitteinen vuosina 2017-2020. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan tieviranomaiset sekä yritykset. Hanke on jatkoa NordicWay-hankkeelle (2015–2017) (www.nordicway.net).

Suomessa hankkeen toteuttajina ovat Liikennevirasto ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Suomen hankkeessa kokeillaan verkottuneiden ja keskustelevien ajoneuvojen tieliikenteen häiriöviestipalveluita sekä tieliikenteen automaation vaikutusten tutkiminen pohjoisissa sekä arktisissa olosuhteissa. Hanke on osa Liikennelabra-yhteistyötä.

Hankkeen aikana toteutetaan tuotantokokeilu ja vaikutusarvio verkottuneiden ja keskustelevien ajoneuvojen Suomen olosuhteisiin sopivista tieliikenteen häiriöviesteistä, kuten sääolosuhteista ja vaaranpaikoista. Varoitusviestejä välitetään kokeilussa tienkäyttäjille matkaviestiverkossa. Tulevaisuudessa viestejä voivat hyödyntää automaattiset ajoneuvot. Häiriöviestien yhteentoimivuutta tehdään eurooppalaisena yhteistyönä C-Roads Platformissa

NordicWay2:n puitteissa tutkitaan myös tieliikenteen automaatiota arktisissa olosuhteissa. Tutkimusta toteutetaan Arctic Challenge -nimisessä tutkimuskokonaisuudessa, joka on NordicWay2:n lisäksi osa Liikenneviraston Aurora-hanketta. Lisätietoa Arctic Challengesta löydät täältä.

NordicWay (2015-2017)

NordicWay2:n edeltäjä, vuosina 2015-2017 toteutettu NordicWay-hankkeen tavoitteena oli parantaa liikenneturvallisuutta, kokeilemalla matkaviestiverkon kuljettajille välittämiä tieliikenteen häiriöviestipalvelut maiden rajojen yli sekä tieliikenteen automaation uusia palveluja. Hankkeen toteuttivat Liikennevirasto edusti projektissa Suomea yhdessä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ja HEREn kanssa. Edellä mainittujen lisäksi, myös Ruotsi, Norja ja Tanska osallistuivat yhteentoimivien häiriöviestipalveluiden pilotointiin. Kokonaisuudessaan projekti oli yhteistyötä mainittujen maiden julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä. Projekti sai rahoitusta EU:n Verkkojen Eurooppa (CEF) -kokonaisuudesta 2015-2017.

Projektissa kokeiltiin käytännössä häiriöviestien välittämistä matkaviestiverkon kautta. Pohjoismaisessa kokeilussa kuljettajat, ajoneuvot ja kuorma-autot olivat yhteydessä toisiinsa matkaviestiverkon kautta vastaanottaen ja jakaen tieliikenteen häiriötietoa ajoneuvojen ja liikennekeskusten välillä. Suomen kokeilu saatiin päätökseen toukokuussa 2017. Siinä käytettiin HEREn kehittämää älypuhelinsovellusta, jossa kuljettaja pystyi myös itse lähettämään tietoa, esimerkiksi onnettomuuspaikasta tai esteestä tiellä. Ruotsissa ja Norjassa kokeiluissa olivat mukana mm. Volvo ja Scania. Suomessa kokeiluun ilmoittautui yli 1300 kuljettajaa. Yhteensä kokeiluissa oli mukana yli 1800 kuljettajaa.

NordicWayn tärkein saavutus on ollut NordicWay pilvipalvelukokonaisuuden (interchange node) ja verkostokonseptin kehittäminen. Näiden avulla kansalliset tieliikennekeskukset, autonvalmistajat ja palveluntarjoajat voivat jakaa varoituksia ja tietoa maiden rajojen yli alhaisella latenssilla varmistaen samalla käyttäjien yksityisyydensuojan ja kyberturvallisuuden. Konsepti perustuu avoimille ja standardisoiduille ratkaisuille, joten vastaava palvelu olisi laajennettavissa Eurooppaan tai sen ulkopuolelle.

NordicWayn päätöstapahtuma järjestettiin 21. Marraskuuta Brysselissä. Päätöstapahtuman englanninkieliset materiaalit löytyvät täältä. Esiteltyjen tulosten mukaan tieliikenteen häiriötietoa voidaan vaihtaa matkaviestiverkossa nopeasti, turvallisesti ja tehokkaasti – myös maiden rajojen yli. Palvelua demonstroitiin onnistuneesti toukokuussa Ruotsin ja Norjan sekä Ruotsin ja Tanskan välisillä rajoilla.

NordicWay-esittelyvideot

NordicWay-hankkeesta on tehty esittelyvideo, johon pääset tutustumaan alla. Ylempänä löytyy tiivistetympi versio hankkeen esittelystä (alle 3 min) ja alempaa pitkä (noin 6,5 min).

Sivu päivitetty 23.03.2018