Kemin ajoksen väylä

Suunnitteilla

Hanke käsittää Kemin Ajoksen nykyisen 10,0 metrin väylän syventämiseen 12,0 metriin sekä siihen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt ja väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt. Hankkeen toteutukseen liittyvät myös sataman syvennystyöt, joiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Kemin satama. Satamainvestointien kustannusarvio on 15 miljoonaa euroa.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Seppo Paukkeri

  • 029 534 3361
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Kemin ajoksen väylä

Nykytila

Kemin Ajoksen väylän nykyinen kulkusyvyys on 10,0 metriä. Tällä hetkellä tarve väylän syventämiseen 12,0 metrin kulkusyvyyteen liittyy erityisesti käynnistyviin Kolarin seudun kaivoshankkeiden rikastekuljetuksiin ja Stora Enson raakapuun tuontiin Etelä-Amerikasta. Kokonaiskuljetusmäärän arvioidaan jäävän hieman alle 3 miljoonaan tonniin vuodessa, kun sataman ulkomaan liikenteen kuljetusmäärä oli vuonna 2017 noin 1.5 milj. tonnia.. Jos kaivostoiminnan kuljetukset Kemin sataman kautta eivät toteudu, hanketta ei kannata toteuttaa.

Hanke

Hanke käsittää Kemin Ajoksen nykyisen 10,0 metrin väylän syventämiseen 12,0 metriin sekä siihen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt ja väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt. Hankkeen toteutukseen liittyvät myös sataman syvennystyöt, joiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Kemin satama. Satamainvestointien kustannusarvio on 15 miljoonaa euroa.

Aikataulu

  • Lapin ELY-keskus on tehnyt 15.3.2018 päätöksen, jonka mukaan hankkeeseen ei sovelleta YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä
  • Yleissuunnitelmaluonnos on valmis ja yleissuunnitelma viimeistellään toukokuun 2018 loppuun mennessä, jonka jälkeen suunnitelma voidaan hyväksyä.
  • Vesilupahakemuksen valmistelu voidaan aloittaa heti yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen.
  • Lupakäsittely sekä jatkosuunnittelu kestävät noin 2 vuotta.
  • Rakentaminen kestää kaksi avovesikautta.
  • Käyttöönotto voi tapahtua aikaisintaan vuonna 2021

Kustannukset

Kustannusennuste on 21,2 milj. € hankkeen arvioidun toteutusajankohdan hintatasossa (MAKU 130, 2010=100).

Sivu päivitetty 13.04.2018