Kemin ajoksen väylä

Suunnitteilla

Hanke käsittää Kemin Ajoksen nykyisen 10,0 metrin väylän syventämiseen 12,0 metriin sekä siihen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt ja väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt. Hankkeen toteutukseen liittyvät myös sataman syvennystyöt, joiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Kemin satama. Satamainvestointien kustannusarvio on 15 miljoonaa euroa.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Seppo Paukkeri

  • 029 534 3361
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Kemin ajoksen väylä

Nykytila

Kemin Ajoksen väylän nykyinen kulkusyvyys on 10,0 metriä. Tällä hetkellä tarve väylän syventämiseen 12,0 metrin kulkusyvyyteen liittyy erityisesti suunniteltuihin uusiin biotuotehtaisiin Kemijärvelle ja Kemiin sekä mahdollisesti käynnistyviin Kolarin seudun kaivoshankkeiden rikastekuljetuksiin, jotka lisäisivät toteutuessaan sataman kuljetusmääriä merkittävästi. Sataman ulkomaan liikenteen kuljetusmäärä oli vuonna 2017 noin 1.6 milj. tonnia ja kokonaisliikenne noin 2 milj. tonnia.

Hanke

Hanke käsittää Kemin Ajoksen nykyisen 10,0 metrin väylän syventämiseen 12,0 metriin sekä siihen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt ja väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt, joiden kustannusarvio on noin 24 miljoonaa euroa. Hankkeen toteutukseen liittyvät myös sataman syvennystyöt, joiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Kemin satama Oy. Satamainvestointien kustannusarvio on 15 miljoonaa euroa.

Aikataulu

  • Lapin ELY-keskus on tehnyt 15.3.2018 päätöksen, jonka mukaan hankkeeseen ei sovelleta YVA-lain mukaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyä
  • Yleissuunnitelma on valmistunut kesäkuussa 2018, ja se voidaan voidaan hyväksyä loppukesällä 2018.
  • Vesilupahakemuksen valmistelu voidaan aloittaa heti yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen.
  • Lupakäsittely sekä jatkosuunnittelu kestävät noin 2 vuotta.
  • Rakentaminen kestää kaksi avovesikautta.
  • Käyttöönotto voi tapahtua aikaisintaan vuonna 2021

Kustannukset

Hankkeen kustannusennuste on 24 milj. € hankkeen arvioidun toteutusajankohdan hintatasossa (MAKU 130, 2010=100). Hankkeesta on tehty myös karkea kustannustarkastelu 12,5 m kulkusyvyysvaihtoehdosta, jonka kustannusennuste on 38 M€ (MAKU 130, 2010=100)

Sivu päivitetty 17.09.2018