Kemin ajoksen väylä

Suunnitteilla

Hanke käsittää Kemin Ajoksen nykyisen 10,0 metrin väylän syventämiseen 12,0 metriin sekä siihen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt ja väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt. Hankkeen toteutukseen liittyvät myös sataman syvennystyöt, joiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Kemin satama. Satamainvestointien kustannusarvio on 15 miljoonaa euroa.

Yhteystiedot

Asiantuntija

Olli Holm

  • 029 534 3338
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Kemin ajoksen väylä

Nykytila

Kemin Ajoksen väylän nykyinen kulkusyvyys on 10,0 metriä. Tällä hetkellä tarve väylän syventämiseen 12,0 metrin kulkusyvyyteen liittyy erityisesti käynnistyviin Kolarin seudun kaivoshankkeiden rikastekuljetuksiin ja Stora Enson raakapuun tuontiin Etelä-Amerikasta. Kokonaiskuljetusmäärän arvioidaan jäävän hieman alle 3 miljoonaan tonniin vuodessa. Jos kaivostoiminnan kuljetukset Kemin sataman kautta eivät toteudu, hanketta ei kannata toteuttaa.

Hanke

Hanke käsittää Kemin Ajoksen nykyisen 10,0 metrin väylän syventämiseen 12,0 metriin sekä siihen liittyvät ruoppaus- ja läjitystyöt ja väylän merkintään liittyvät turvalaitetyöt. Hankkeen toteutukseen liittyvät myös sataman syvennystyöt, joiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Kemin satama. Satamainvestointien kustannusarvio on 15 miljoonaa euroa.

Aikataulu

  • Hankkeen YVA-tarve selvitetään vuoden 2015 aikana.
  • Yleissuunnitelmaluonnos on valmis ja yleissuunnitelma hyväksytään vuoden 2015 aikana, jos hanketta ei YVA:ta.
  • Vesilupahakemuksen valmistelu aloitetaan heti yleissuunnitelman hyväksymisen jälkeen.
  • Lupakäsittely sekä jatkosuunnittelu kestävät noin 2 vuotta.
  • Rakentaminen kestää kaksi avovesikautta.
  • Käyttöönotto voi tapahtua aikaisintaan vuonna 2018

Kustannukset

Kustannusennuste on 21,2 milj. € hankkeen arvioidun toteutusajankohdan hintatasossa (MAKU 130, 2010=100).

Sivu päivitetty 23.10.2015