Äänekosken ratahanke

Valmistunut

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -ratahankkeessa Keski-Suomen ratayhteyksiä peruskorjattiin vastaamaan alueen kasvavia liikennemääriä. Hanke painottui noin 47 kilometrin mittaiselle Jyväskylä-Äänekoski välille.
 

Yhteystiedot

Liikenneviraston projektipäällikkö

Mikko A. Heiskanen

  • 029 534 3808
  • mikko.heiskanen@liikennevirasto.fi

Allianssin projektipäällikkö

Jani Sinkkonen

  • 040 863 0385
  • jani.sinkkonen@vr.fi

Ratahankkeen palautteet

Palautepuhelin

  • 040 864 5466
  • aanekoskenrata@vr.fi

Äänekosken ratahanke

Ratatyöt keskittyvät vuosiin 2016 ja 2017, rakennussuunnittelua tehdään vuonna 2015. Jämsänkoski–Jyväskylä rataosuudelle on tiedossa kuuden viikon väliaikainen liikennekatko 23.6.2017 – 4.8.2017, minkä aikana rautatien henkilöliikenne korvataan linja-auto kuljetuksilla välillä Jämsä-Jyväskylä. Tavaraliikenne puolestaan ohjataan kulkemaan kiertoreitille Haapamäen kautta. Töitä tehdään liikennekatkon aikana yhtäjaksoisesti päivisin ja öisin. Junaliikenteen muutoksista ja korvaavista kuljetuksista tiedottaa tarkemmin VR.

$curSection.bigImageAltText.data

Hankkeen tavoitteet ja aikataulu

Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -ratahankkeessa Keski-Suomen ratayhteyksiä peruskorjataan vastaamaan alueen kasvavia liikennemääriä. Hanke painottuu noin 47 kilometrin mittaiselle Jyväskylä-Äänekoski välille. Töitä tehdään myös yksittäisissä kohteissa Tampere-Jyväskylä välillä.

Ratahankkeen väliraportti, Huhtikuu 2017

Ratahankkeen arvoa rahalle -raportti - Toteutusmuodon valinta ja hankinta

Ratahankkeen arvoa rahalle -raportti - Kehitysvaihe

Ratahankkeen työt vuosina 2016 - 2017

Ratahankkeen infomateriaali

Turvallisuutta ja kapasiteettiä parannetaan uusimalla ja korjaamalla rakenteita sekä sähköistämällä Jyväskylä-Äänekoski rataosuus. Hyvät liikenneyhteydet varmistavat Äänekosken biotuotetehtaan toimintaedellytykset ja vahvistavat koko Keski-Suomen elinvoimaisuutta.

Peruskorjauksen ja sähköistyksen muutokset radan ominaisuuksiin parantavat ympäristövaikutuksia nykytilanteeseen nähden. Samalla radan kunnossapitokustannukset pienenevät. Ratahanke toteutetaan allianssimallilla, jossa tilaajaosapuolena toimii Liikennevirasto ja palveluntuottajaosapuolena VR Track Oy.

$curSection.bigImageAltText.data
Sivu päivitetty 03.05.2017