Yhteystiedot

Liikennevirasto

Ympäristöpäällikkö

Tuula Säämänen

  • 029 534 3916
  • tuula.saamanen@liikennevirasto.fi

Liikennevirasto

Ympäristö- ja kiinteistöyksikön päällikkö

Arto Hovi

  • 029 534 3961
  • arto.hovi@liikennevirasto.fi

Ympäristö

Liikennevirasto rakentaa parhaillaan ympäristöjärjestelmäänsä. Liikenneviraston ympäristötoimintalinja hyväksyttiin syksyllä 2014. Siihen pohjautuva ympäristöohjelma hyväksyttiin loppuvuodesta 2015.

$curSection.bigImageAltText.data
Liikenneviraston toiminnan kannalta erityisen merkittäviä ympäristökysymyksiä ovat ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, pohjavesien ja maaperän suojelu, melun ja tärinän hallinta, Itämeren suojelu sekä ilman laatu. Myös luonnon monimuotoisuuden sekä maiseman ja kulttuuriympäristön suojelu, luonnonvarojen kulutus sekä pintavesien suojelu ovat toimintamme vaikutusten kannalta merkittäviä.

Ympäristövastuu - osa yhteiskuntavastuuta

Yhteiskuntavastuu on perinteisesti jaettu taloudelliseen, ekologiseen ja sosiaaliseen vastuuseen. Vastuullinen ja kestävä toiminta on yksi Liikenneviraston strategisista tavoitteista. Liikennevirasto on käynnistämässä toimintansa yhteiskuntavastuuraportointia. Raportoinnin tavoitteena on mm. tuoda esiin Liikenneviraston toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta vastuullisuuden näkökulmasta.

Sivu päivitetty 16.03.2016