Vt 8 Pyhäjoki-Liminka

Rakenteilla

Valtatie 8:n parantamista Kalajoen, Pyhäjoen ja Limingan välillä tehdään useissa kohteissa. Tavoitteena on parantaa tien välityskykyä, kun liikennemäärät ja erityisesti raskas liikenne on lisääntymässä.

Vt 8 Pyhäjoki-Liminka

Valtatie 8:n parantamista Kalajoen, Pyhäjoen ja Limingan välillä tehdään useissa kohteissa. Tavoitteena on parantaa tien välityskykyä, kun liikennemäärät ja erityisesti raskas liikenne on lisääntymässä.

Hankkeen sisältö

Pyhäjoella rakennetaan kevyen liikenteen väyliä sekä tieyhteyksiä valtatie 8:lta Pyhäjoen ydinvoimalan rakennustyömaalle. Isoin kohde on vesistösiltojen parantaminen, rakentamisen aikana on käytössä kiertotie. Lisäksi parannetaan valtatie 8:n ja Pyhäjoen keskustan pääliittymä.

Etelähaaran uusittu silta avautuu liikenteelle helmikuun alkupuolella, pohjoishaaran silta maaliskuussa.

Raahen ja Limingan välillä rakennetaan ohituskaistat Ruutikankaan sekä Hummastinvaaran kohdalle. Raahen kohdalla parannetaan Koksaamon liittymää sekä valtatietä välillä Paraatinmäki-Siikajoentie. Ylikulkusiltoja parannetaan sekä Raahessa että Limingassa. Lisäksi parannetaan valtatie 8:n liikennejärjestelyjä Revonlahdella ja liittymää kantatielle 86.

Kalajoki-Pyhäjoki -osuudella tehdään liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyjä sekä parannetaan tievalaistusta.

Hankkeen tavoitteet

Valtatie 8 Pyhäjoen ja Oulun välillä on vilkas sekä työmatkaliikenteen että raskaan liikenteen osalta. Etenkin raskaan liikenteen määrien ennustetaan kasvavan.  Pyhäjoen ylittävät sillat korjataan ja mitoitetaan erikoiskuljetuksille sopiviksi, jolloin niiden ei tarvitse enää poiketa valtatieltä.

Ohituskaistoilla Raahen ja Limingan välillä sujuvoitetaan liikennettä ja parannetaan liikenneturvallisuutta.

Hankkeen kustannukset ja aikataulu

Suurin osa Vt 8:n parannustöistä valmistuu vuoden 2017 lopulla.

Pyhäjoella työt alkoivat tammikuussa 2016 painottuen kevyen liikenteen väyliin ja valtatien 8 siltojen ja tiejärjestelyihin. Työt valmistuvat kesän 2017 loppuun mennessä. Urakoitsijana on Skanska Infra Oy.

Raahen ja Limingan välillä työt käynnistyivät toukokuussa 2016 ja valmistuvat 2017. Urakoitsijana on Sundström Oy Ab.

Talven 2017 aikana kilpailutetaan vielä pienempiä työkohteita Kalajoella, Pyhäjoella ja Limingassa. Pääosa näistäkin töistä valmistuu vuoden 2017 aikana, osa vuoden 2018 puolella.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 30 miljoonaa euroa.