Vt4 Oulu-Kemi

Käynnissä

Vt 4 Oulu-Kemi parantamishankkeessa poistetaan yhteysvälin pahimpia liikenneongelmia, kuten ruuhkia, melua ja onnettomuusalttiita kohtia. Henkilöliikenne ja elinkeinoelämän päivittäinen logistiikka alueella helpottuu.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Jukka Päkkilä

  • 029 534 3755
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Tausta

Valtatie 4 kuluu TEN-T -ydinverkkoon osana Bothnia Corridoria. Yhteysväli Oulu–Kemi on osa Suomen ja Ruotsin rannikkoseutujen satamakaupunkeja yhdistävää perämerenkaarta ja tärkeä elinkeinoelämän, matkailun ja kaivoskuljetusten reitti. Hankealue on 122 km.

Yhteysvälin vuorokausittaiset liikennemäärät vaihtelevat 6100 ja 51 500 auton välillä.  Liikennemääriin vaikuttavat Tornio–Haaparanta-aluekeskuksen kasvu, Ruotsin rajan ylittävä liikenne, Oulun ja Kemi–Tornio lentoasemat, Perämeren satamat sekä Tornion rajanylityspaikka. Suurimmat liikennemäärät ovat Oulun kohdalla.

Tavoitteet

Oulun kohdalla moottoritie on erittäin ruuhkainen ja häiriöherkkä. Moottoritieltä puuttuu myös joukkoliikenteen pysäkkijärjestelyt. Oulun kohdan moottoritielle (Oulun etl vt 22–Laanila etl vt 20) rakennetaan kolmannet kaistat ja meluesteet. Eritasoliittymiä kehitetään mm. nopealle joukkoliikenteelle ja melusuojausta parannetaan 18 kilometrin matkalla.

Kempeleen Zatelliitin kohdalle rakennetaan uusi eritasoliittymä. Liikenteen hallinnan ja älyliikenteen ratkaisujen toteuttaminen ovat oleellinen osa hanketta.

Haukiputaan leveäkaistatieosuudella ja välillä Ii–Simon Maksniemi parannetaan ohitusmahdollisuuksia.  Haukiputaan moottoriliikennetie rakennetaan moottoritieksi välillä Kello–Haukipudas ja välillä Haukipudas–Räinänperä keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi (2+1 tie).

Välille Ii–Simon Maksniemi rakennetaan kuusi paria ohituskaistoja. Taajamien kohdille tehdään liittymä- ja kevyen liikenteen järjestelyjä sekä meluesteitä. Pohjavesisuojauksia tehdään noin 3 km:n matkalle.

Tavoitteena on parantaa yhteysvälin liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta sekä vähentää Oulun kohdan ruuhkia. Tavoitteena on myös parantaa elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuutta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeelle on myönnetty rahoitusta kevään 2016 budjettikehysriihessä. Hankkeen suunnitelmat ovat pääosin valmiina ja toteutukseen voidaan lähteä vuoden 2017 alussa.

Kustannukset

Hankkeen kustannusennuste on 155 miljoonaa euroa. Tästä Oulun kaupungin ja Kempeleen kunnan osuus on n. 30 miljoonaa euroa.