Vt 3, Arolammin eritasoliittymä, Riihimäki

Rakenteilla

Valtatie 3:lle, Hyvinkään pohjoisen ja Riihimäen eteläisen eritasoliittymän väliin rakennettava Arolammin eritasoliittymä muodostaa uuden yhteyden valtatie 3:lle Herajoen teollisuusalueelta ja Retkiojan suunnalta.

Vt 3, Arolammin eritasoliittymä, Riihimäki

Valtatielle 3, Hyvinkään pohjoisen ja Riihimäen eteläisen eritasoliittymän väliin rakennettava Arolammin eritasoliittymä muodostaa uuden yhteyden valtatielle 3 Herajoen teollisuusalueelta ja Retkiojan suunnalta.

Hankkeessa valtatielle 3 rakennetaan uusi eritasoliittymä. Valtatien ylittävän Meijerintien ja ramppien liittymiin rakennetaan pisaraliittymät. Rinnakkaistienä toimivaa Hämeenlinnantietä (maantie 130) siirretään idemmäksi eritasoliittymän kohdalla. Lisäksi hankkeessa toteutetaan uutta kevyen liikenteen väylästöä sekä alikulkusilta.

Hankkeen tavoitteet

Uusi eritasoliittymä muodostaa sujuvan yhteyden valtatielle 3 ja parantaa merkittävästi nykyisen teollisuusalueen liikennettä. Kun teollisuusalueen raskas liikenne ohjautuu yhä enemmän valtatielle, raskaan liikenteen kuormitus katuverkolla vähenee ja liikenneturvallisuus paranee. Aiempaa sujuvammat yhteydet luovat mahdollisuuksia myös uusien teollisuus- ja asuinalueiden käyttöönottoon.

Hankkeen kustannukset ja eteneminen

Eritasoliittymän rakennustyöt aloitettiin kesällä 2015 ja ne valmistuvat lokakuun 2016 loppuun mennessä. Urakoitsijana on Kreate Oy. Urakka toteutetaan ST-urakkamuotoisena, jossa urakoitsija vastaa suunnittelusta ja rakentamisesta.

Arolammin eritasoliittymä toteutetaan Liikenneviraston, Riihimäen kaupungin ja Valio Oy:n yhteisrahoitteisena hankkeena. Hankkeen rakennuttamisesta vastaa Uudenmaan ELY-keskus.