Luostarinkylän kohta

Luostarinkylän rakennusurakka on valmistunut Raumalla. Liikennevirasto ja Rauman kaupunki rakennuttivat yhdessä Luostarinkylän eritasoliittymän sekä neljä uutta siltaa. Rakennustyöt alkoivat kesäkuun 2015 alussa, ja ne valmistuivat marraskuussa 2016. Sopimuksen arvo on noin 10 miljoonaa euroa. Urakoitsijana toimi Destia Oy.

Uusi eritasoliittymä avattiin liikenteelle syyskuun alussa. Se parantaa merkittävästi liikenneyhteyksiä Lakarin logistiikka- ja yritysalueelle ja Rauman kaupungin suuntaan sekä kulkuyhteyttä valtatie 12:lta.

Valtatielle rakennettiin  noin kolmen kilometrin mittainen keskikaide, joka estää suistumiset vastakkaiselle ajoradalle. Lisäksi tieverkosta poistettiin yksi rautatien tasoristeys ja kevyen liikenteen radan ylitys. Tiilivuorentie yhdistettiin suoraan Pohjoiskehälle ja kasitielle rakennettiin kevyen liikenteen alikulku yhdistämään Tiilivuorentie ja logistiikka-alue. 

Liikennejärjestelyt

Liikennejärjestelyihin tulee muutoksia tiistaina 6. syyskuuta, kun liikenne siirretään lopullisille reiteilleen useassa eri kohdassa. Kaikki rampit otetaan tällöin käyttöön yksisuuntaisina.

Kasitien liikenne siirtyy kulkemaan Luostarinkylän risteyssillan ali. Äyhöntien suora liittymä Lakarin teollisuusalueen kohdalla katkeaa, ja liikenne siirtyy kulkemaan uuden eritasoliittymän kautta. Myös kevyen liikenteen väylä kasitien yli Pohjoiskehältä Äyhöntien suuntaan otetaan käyttöön. Kasitiellä bussipysäkkien paikat siirtyvät rampeille.

Kiertotie Tiilivuorentien alikulkutunnelin kohdalla poistuu käytöstä, ja liikenne siirtyy alikulkutunnelin päälle. Kevyen liikenteen väylä Tiilivuorentien alikulkutunnelin alta avataan vasta myöhemmin syksyllä.

Lakarin ylikulkusillalla rakennustyöt jatkuvat, eikä siltaa oteta vielä käyttöön. Lisäksi syys–lokakuussa tehdään keskikaiteen asennusta sekä päällystys- ja kivitöitä. Työt aiheuttavat viivästyksiä liikenteeseen.

Maanantaista 29.8. alkaen Luostarinkylän urakassa on syytä varautua poikkeusjärjestelyihin. Kasitiellä tehdään päällystystöitä ennen liikenteen siirtoa lopullisille linjoilleen. Tämän vuoksi toinen ajokaista suljetaan liikenteeltä ja valtatien liikennettä ohjataan liikennevaloilla. Työt kestävät arviolta syyskuun alkuun saakka.

Liikenne kulkee Pohjoiskehälle uusien ramppien ja liikenneympyrän kautta. Osa Pohjoiskehästä on suljettu liikenteeltä rampin ja kasitien välillä. Myös kasitien liikenne kulkee uusien ramppien ja liikenneympyrän kautta. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reiteissä on pieniä muutoksia. 

Kasitiellä on käytössä uusi kiertotie Tiilivuorentien alikulkukäytävän rakennustöiden vuoksi. Tiilivuorentien liittymä on suljettu liikenteeltä. Korvaava yhteys kasitielle sekä Rauman suuntaan kulkee Pohjoiskehän ja Luostarinkylän eritasoliittymän ramppien kautta.