Vt 8, Turku–Pori

Rakenteilla

Turun ja Porin välinen osuus valtatiestä 8 on Lounais-Suomen merkittävä väylä sekä tavara- että muulle liikenteelle.  Vuonna 2014 alkaneessa hankkeessa parannetaan yhteysvälin turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta.

Yhteystiedot

Liikennevirasto

projektipäällikkö

Kari Partiainen

 • 029 534 3580
 • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Liikennevirasto

projekti-insinööri

Juha-Pekka Hämäläinen

 • 029 534 3563
 • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Skanska Infra / Raisio–Masku

projektipäällikkö

Jere Kuuras

 • 040 5360 741
 • etunimi.sukunimi@skanska.fi

Destia Oy / Nousiainen

työmaapäällikkö

Kai Koho

 • 050 571 3044
 • etunimi.sukunimi@destia.fi

Destia Oy / Luostarinkylä

työpäällikkö

Eetu Väisänen

 • 040 351 0790
 • etunimi.sukunimi@destia.fi

Destia Oy / Isomäki

työmaapäällikkö

Rauno Rekola

 • 0400 724 614
 • etunimi.sukunimi@destia.fi

Hankkeen taustat

Turun ja Porin välinen osuus valtatiestä 8 on merkittävä tavaraliikenneväylä Lounais-Suomessa. Tieosuuden painoarvoa nostavat sen varrella sijaitsevat viisi satamaa ja ratayhteyden puuttuminen. Vilkkaalla väylällä on myös runsaasti työmatkaliikennettä.

Tieosuuden ensisijainen ongelma on heikko liikenneturvallisuus. Vuosittain henkilöonnettomuuksia tapahtuu yli 30.

 

Hankkeen tavoitteet

Joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen olosuhteet paranevat. Liikkumisesta tulee sujuvampaa, sillä matka-ajat ovat lyhyempiä ja paremmin ennakoitavissa. Myös ympäristön pilaantumisriskit pienenevät, kun pohjavesialueet suojataan.

 

 

Hankkeen eteneminen

Rakennustyöt käynnistyivät alkuvuonna 2014, ja koko hanke valmistuu vuonna 2018. Kaikkialla ei rakenneta koko ajan, vaan töitä tehdään vaiheittain. 

Meneillään on kokonaisuuden ensimmäinen vaihe, jossa tieosuuden parannustoimenpiteitä tehdään useassa eri kohdassa. Ensimmäisessä urakassa Raision ja Maskun välinen tieosuus on muutettu moottoritieksi. Rakennustyöt valmistuivat heinäkuussa 2016. 

Toisessa urakassa moottoritietä jatketaan Maskusta Nousiaisiin asti. Työt alkoivat huhtikuussa 2015. Urakka valmistuu vuoden 2016 loppuun mennessä.

Muita ensimmäisen vaiheen urakoita ovat Luvia–Pori-välin tienrakennustyöt. Näistä keväällä 2016 valmistui Isomäen risteyssillan urakka Porissa. Kesällä 2016 alkoivat rakennustyöt Hangassuon ja Niittymaan välillä. Myöhemmin valitaan urakoitsija rakentamaan tievalaistus Laitilan keskustan molemmin puolin. 

Hankkeen kustannukset

Kokonaisuudessaan hanke on arvoltaan 102,5 miljoonaa euroa. Sen hyöty-kustannussuhde on 1,6 eli hankkeeseen investoitava raha saadaan tällä kertoimella yhteiskunnalle takaisin sillä saavutettujen hyötyjen kautta. 

 


Raisio–Masku-välisen urakan arvo on 45 miljoonaa euroa. Urakoitsijana toimii Skanska Infra. Masku–Nousiainen-osuuden arvo on puolestaan vajaa 20 miljoonaa euroa, ja urakoitsijana on Destia. Destia on urakoitsijana myös HangassuoNiittymaa-urakassa Porin päässä sekä Raumalla sijaitsevassa Luostarinkylän erillisurakassa, joka on arvoltaan 9,3 miljoonan euroa.