Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie

Käynnissä

Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie -projektissa rakennetaan 18,5 kilometrin mittainen, keskikaiteellinen ohituskaistatie uudelle paikalle Ilmajoen Rengonkylästä Seinäjoen Nurmoon.

Yhteystiedot

Liikennevirasto

Projektipäällikkö

Ari Mäkelä

  • 0295 34 3567
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Liikennevirasto

Projekti-insinööri

Akseli Nurmi

  • 029 534 3134
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Skanska Infra oy

Projektipäällikkö

Sami Immonen

  • 050 414 7236
  • etunimi.sukunimi@skanska.fi

Viestintätoimisto Selander & Co.

Viestintä

Marko Sykkö

  • 0500721155
  • etunimi.sukunimi@viestintaselander.fi

Lisätiedot

Seuraa hankkeen etenemistä ja osallistu keskusteluun verkossa.

Vt 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie

Valtatie 19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie -projektissa rakennetaan 18,5 kilometrin mittainen, keskikaiteellinen ohituskaistatie uudelle paikalle Ilmajoen Rengonkylästä Seinäjoen Nurmoon. Projekti toteutetaan kahdessa vaiheessa. Tiesuunnitelma projektin toisen vaiheen toteuttamisesta välillä Mäki-Hakolantie – Nurmo on hyväksytty helmikuussa 2015. Hankkeen ensimmäisestä vaiheesta väli Ilmajoen Rengonkylästä Kuortaneentielle (Vt 18) avattiin vuoden 2015 lopussa. Toinen vaihe Mäki-Hakolantieltä Nurmoon valmistuu kokonaisuudessaan vuonna 2017, mutta tie otettiin liikenteelle marraskuussa 2016.

Hankkeessa rakennetaan 25 siltaa ja tehdään useita vesistön ja ratojen ylityksiä.

Hankkeen taustat

Seinäjoen keskusta-alueen läpi kulkee päivittäin 5 600–17 500 autoa. Jopa kymmenesosa kaupungin läpi kulkevasta liikenteestä on raskasta liikennettä.

Nykyistä valtatietä ei ole mahdollista parantaa kaupunkialueella riittävän korkealuokkaiseksi, jotta se vastaisi kasvavan liikennemäärän vaatimuksia. Alueen asukasmäärät ovat kasvussa, samoin työpaikkojen määrä kasvaa voimakkaasti. Myös pitkämatkainen henkilö- ja ammattiliikenne kasvavat.

 

Valtaosin uuteen maastokäytävään rakennettava väylä risteää maantien 694 (Törnäväntie), Parkanon ja Haapamäen ratojen sekä valtatien 18 (Kuortaneentie) kanssa.

Töitä tehdään risteävien teiden lisäksi myös valtatien ulkopuolella laskuojien ja yksityisteiden rakentamisessa. Uusi ohikulkutie Rengonharjulta Kuortaneentielle (Vt 18) otettiin liikenteelle vuoden 2015 lopussa. Urakan hankeosa 1 (Rengonharju– Mäki-Hakolantie) valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Tieosuus Kuortaneentie–Nurmo otettiin liikenteelle marraskuussa 2016. Osuus valmistuu kokonaan vuonna 2017.

Hankeosa II Kuortaneentieltä Nurmoon avattiin marraskuussa 2016

Tavoitteet

Uusi tie sujuvoittaa sekä pitkän matkan että kaupunkialueen liikennettä ja parantaa liikenneturvallisuutta. Uusi tie vähentää raskasta liikennettä Seinäjoen keskustassa, jonka myötä myös vaarallisten kemikaalien kuljetukset  keskustan alueella loppuvat.

Uusi tie monipuolistaa alueen maankäytön mahdollisuuksia, kohentaa elinkeinoelämän kasvuedellytyksiä ja sujuvoittaa työ-, asiointi- ja matkailuliikennettä.

Seinäjoen keskustan viihtyisyys paranee. Liikennemelu ja päästöjen haittavaikutukset keskusta-alueella vähenevät.

Eteneminen

Elokuussa 2013 alkaneessa projektin ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan noin 16 kilometriä valtatietä Ilmajoen Rengonharjulta Seinäjoen Nurmoon. Vaiheeseen sisältyvät muun muassa Seinäjoen ylittävän sillan sekä kahden rautatiesillan rakentaminen Tampere–Seinäjoki-radan ja Haapamäen radan yli. Lisäksi päätien poikki rakennetaan useita alikulkuja tiejärjestelyineen paikallisen auto- ja kevyen liikenteen tarpeisiin. Uuden tien varrella olevien asutusten kohdille rakennetaan erilaisia melusuojauksia yhteensä noin 12 kilometriä.

 

Toinen vaihe sisältää Mäki-Hakolantien ja Nurmon välisen 2,5 kilometrin pituisen tieosuuden rakentamisen. Tiesuunnitelma projektin toisen vaiheen toteuttamisesta hyväksyttiin helmikuussa 2015. Päätös koskee Mäki-Hakolantien ja Nurmon välistä tieosuutta ja nykyiselle valtatielle 19 (Pohjan valtatie) toteutettavia liikennejärjestelyjä.

Vuonna 2016 rakentamisen pääpaino on Nurmossa.

Hanke toteutetaan suunnittele ja toteuta -urakkana

Seinäjoen itäinen ohikulkutie toteutetaan ST- eli suunnittele ja toteuta -urakkana. Toisen vaiheen Mäki-Hakolantien ja Nurmon välisen tieosuuden rakentamiskustannukset ovat arviolta 21,2 miljoonaa euroa. Koko ST-urakan kustannusarvio on noin 73,4  miljoonaa euroa.