Pasila-Riihimäki

Suunnitteilla

 Liikennevirasto laatii parhaillaan suunnitelmia Pasila–Riihimäki rataosan liikenteellisen välityskyvyn parantamisesta. Hankkeen tavoitteena on parantaa sekä rataosan välityskykyä että häiriösietokykyä, joten edellytykset yhteyksien lisäämiselle paranevat. Lisäksi lähijunien liikennöinti nopeutuu. Päivittäisten ruuhka-ajan häiriötilanteiden hoito helpottuu sujuvoittaen liikennöintiä. Välityskyvyn parantaminen toteutetaan kahdessa vaiheessa.

Liikennevirasto laatii parhaillaan suunnitelmia Pasila–Riihimäki rataosan liikenteellisen välityskyvyn parantamisesta. Hankkeen tavoitteena on parantaa sekä rataosan välityskykyä että häiriösietokykyä, joten edellytykset yhteyksien lisäämiselle paranevat. Lisäksi lähijunien liikennöinti nopeutuu. Päivittäisten ruuhka-ajan häiriötilanteiden hoito helpottuu sujuvoittaen liikennöintiä.

Välityskyvyn parantaminen toteutetaan kahdessa vaiheessa

Hankkeesta on aiemmin valmistunut alustava yleissuunnitelma syyskuussa 2010 ja ympäristövaikutusten arviointi helmikuussa 2010. Yleissuunnitelma ensimmäisestä toteutusvaiheesta on valmistunut toukokuussa 2012 ja toisesta toteutusvaiheesta marraskuussa 2015. Ensimmäisestä vaiheesta on valmistunut ratasuunnitelma vuonna 2014. Ensimmäisen vaiheen rakennussuunnittelu on käynnistynyt vuonna 2015 ja ensimmäiset rakennusurakat käynnistyivät vuonna 2016.  Tutustu rakentamishankkeeseen: Helsinki-Riihimäki 1. vaihe

Toisen vaiheen ratasuunnitelma on käynnistynyt syksyllä 2016.

Toisessa vaiheessa on tarkoitus rakentaa varsinaiset lisäraideosuudet siten, että Keravan ja Jokelan välille muodostuu yhtenäinen noin 20 kilometrin pituinen neliraiteinen osuus.

Toisen vaiheen ratasuunnitteluun sisältyvät toimenpiteet ovat:

  • lisäraiteet Kytömaa Ainola välille
  • lisäraiteet Purola Jokela välille
  • tavaraliikenneraide Hyvinkäältä Riihimäelle
  • tavaraliikenneraide Keravalta Lahden oikoradan suuntaan

Vuorovaikutus hankkeessa

Ratasuunnitelman aikana alueen asukkaiden, maanomistajien ja muiden asiasta kiinnostuneiden on mahdollisuus antaa palautetta suunnitelmista sähköisesti karttapalautejärjestelmän avulla sekä yleisötilaisuuksissa.

Toisen vaiheen ratasuunnitelmaa esitellään avoimien ovien yleisötilaisuuksissa:

  • 27.4. torstaina kello 18:00 - 19:30 Hyvinkäällä, Laurea ammattikorkeakoulu
  • 3.5. keskiviikkona kello 18:00 – 19:30 Järvenpää-talo
  • 16.5. tiistaina kello 18:00 – 19:30 Jokelan koulukeskus, Peilisali (Jyväkuja 13, 05400 Jokela).

Maanomistajat, alueen asukkaat sekä muut asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita tutustumaan alustaviin suunnitelmaratkaisuihin, esittämään mielipiteensä ja keskustelemaan.

Kommentoi Pasila-Riihimäki -radan välityskyvyn nostamisen (vaihe 2) ratasuunnitelmia karttapalautejärjestelmällä

Palautetta pyydetään liittyen toisen vaiheen ratasuunnitteluun.

Kysely on avoinna 6.3. - 5.6.2017 välisen ajan ja se löytyy täältä: https://maptionnaire.com/fi/1761/

HUOM: Suositeltavat käytettävät selaimet ovat Chrome, Safari, Egde ja Firefox, joista toimivat kaksi viimeisintä versiota. Internet Explorerista toimii vain uusin versio (WIN10/8.1).

Palautetta karttapalautejärjestelmästä: Tuija Pakkanen (etunimi.sukunimi@wspgroup.fi)

Hankkeen aikataulu

Hankkeen ensimmäisen vaiheen ratasuunnitelma valmistui lokakuussa 2014 ja on hyväksytty Liikennevirastossa. Yleissuunnitelma hankkeen toisesta toteutusvaiheesta valmistui marraskuussa 2015. Se on ollut lausunnoilla sidosryhmissä ja nähtävillä suunnittelualueen kunnissa. Yleissuunnitelma on hallinollisessa käsittelyssä Liikennevirastossa.  Hankkeessa laaditaan seuraavaksi ratalain mukainen toisen vaiheen ratasuunnitelma, joka on aloitettu elokuussa 2016 ja valmistuu syyskuussa 2017.