Pasila-Riihimäki

Suunnitteilla

 Liikennevirasto laatii parhaillaan suunnitelmia Pasila–Riihimäki rataosan liikenteellisen välityskyvyn parantamisesta. Hankkeen tavoitteena on parantaa sekä rataosan välityskykyä että häiriösietokykyä, joten edellytykset yhteyksien lisäämiselle paranevat. Lisäksi lähijunien liikennöinti nopeutuu. Päivittäisten ruuhka-ajan häiriötilanteiden hoito helpottuu sujuvoittaen liikennöintiä. Välityskyvyn parantaminen toteutetaan kahdessa vaiheessa.

Liikennevirasto laatii parhaillaan suunnitelmia Pasila–Riihimäki rataosan liikenteellisen välityskyvyn parantamisesta. Hankkeen tavoitteena on parantaa sekä rataosan välityskykyä että häiriösietokykyä, joten edellytykset yhteyksien lisäämiselle paranevat. Lisäksi lähijunien liikennöinti nopeutuu. Päivittäisten ruuhka-ajan häiriötilanteiden hoito helpottuu sujuvoittaen liikennöintiä.

Välityskyvyn parantaminen toteutetaan kahdessa vaiheessa

Hankkeesta on aiemmin valmistunut alustava yleissuunnitelma syyskuussa 2010 ja ympäristövaikutusten arviointi helmikuussa 2010 sekä yleissuunnitelma ensimmäisestä toteutusvaiheesta toukokuussa 2012. Ensimmäisestä vaiheesta on valmistunut ratasuunnitelma vuonna 2014. Ensimmäisen vaiheen rakennussuunnittelu on käynnistynyt vuonna 2015 ja ensimmäiset rakennusurakat käynnistyvät vuonna 2016. Tutustu rakentamishankkeeseen: Helsinki-Riihimäki 1. vaihe

Toisen vaiheen yleissuunnitelma on valmistunut 2015. Ratasuunnitelma toisesta vaiheesta käynnistyy keväällä 2016.

Toisessa vaiheessa on tarkoitus rakentaa varsinaiset lisäraideosuudet siten, että Keravan ja Jokelan välille muodostuu yhtenäinen noin 20 kilometrin pituinen neliraiteinen osuus.

Toisen vaiheen ratasuunnitteluun sisältyvät toimenpiteet ovat:

  • lisäraiteet Kytömaa Ainola välille
  • lisäraiteet Purola Jokela välille
  • tavaraliikenneraide Hyvinkäältä Riihimäelle
  • tavaraliikenneraide Keravalta Lahden oikoradan suuntaan

Vuorovaikutus hankkeessa

Ratasuunnitelman aikana alueen asukkaiden, maanomistajien ja muiden asiasta kiinnostuneiden on mahdollisuus antaa palautetta suunnitelmista sähköisesti karttapalautejärjestelmän avulla sekä yleisötilaisuuksissa. Yleisötilaisuudet järjestetään syksyllä ja niistä informoidaan tarkemmin jatkossa.  Karttapalautejärjestelmä avataan ratasuunnittelun käynnistyttyä.

 

Hankkeen aikataulu

Hankkeen ensimmäisen vaiheen ratasuunnitelma valmistui lokakuussa 2014 ja on hyväksytty Liikennevirastossa. Yleissuunnitelma hankkeen toisesta toteutusvaiheesta valmistui marraskuussa 2015. Se on lausunnoilla sidosryhmissä ja nähtävillä suunnittelualueen kunnissa. Hanke jatkuu tänä vuonna ratalain mukaisen toisen vaiheen ratasuunnitelman laatimisella.