Sillat ja erikoisrakenteet

Ajankohtaista

Taitorakenteiden tehostetut betonin laadunvarmistustoimenpiteet:

Päätös 18.11.2016

Liikenneviraston eurokoodin soveltamisohje "Teräs- ja liittorakenteiden suunnittelu – NCCI 4" on julkaistu

"Soveltamisohje NCCI 4" on laadittu yleisesti Suomessa käytettyä liittopalkkisiltatyyppiä silmällä pitäen. Tarkoituksena on koota teräs- ja liittosiltojen suunnittelussa tarvittava tieto yksiin kansiin siten, että teräs- ja liittosiltojen suunnittelija löytää helposti eurokoodeista tarvitsemansa kaavat, taulukot ja kuvat.

Soveltamisohje on tarkoitettu pienten ja keskisuurten tavanomaisten siltojen (sillan kokonaismitta < 200 m) eurokoodin mukaiseen suunnitteluun. Erikoissilloille (esim. köysisillat) ja pidemmille silloille voidaan tätä soveltamisohjetta käyttää Liikenneviraston hankekohtaisten lisämääräysten kanssa. Eurokoodeja ja niihin liittyviä Liikenneviraston soveltamisohjeita voidaan käyttää myös korjauskohteissa, mikäli se on tarkoituksenmukaista.

Soveltamisohjeen voit ladata seuraavasta osoitteesta: http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lo_2016-27_ncci4_web.pdf

Siltatilasto 1.1.2016 on valmistunut

Siltatilasto 1.1.2016 sisältää Siltarekisterissä vuodenvaihteessa olleet tiedot liikenneviraston maantie- ja rautatiesilloista. Siltatilaston 1.1.2016 voit ladata tästä (pdf).
 

Taitorakenteiden tarkastajakurssi 2016

Tarkastajakurssin uusintakokeet pidetään seuraavasti: torstai 8.9.2016 aamulla tunneleiden maastokoe, perjantai 9.9.2016 aamulla siltojen maastokoe, perjantai 9.9.2016 klo 12 kaikkien rakenteiden teoriakokeet.

Tarkastajakurssin aineisto

Taitorakenteiden tarkastajakurssi 2016 aineiston voit ladata tästä: Aineisto I (zip) / Aineisto II (zip). Lisätietoa: marja-kaarina.soderqvist(at)liikennevirasto.fi
 

Sillan vedeneristystyömaan laadunmittaus

Ohje on laadittu käytettäväksi siltatyömailla tehtävien siltakannen tiivistys- ja vedeneristystöiden laatumittauksissa. Ohjeessa mainitut laadunmittausmenetelmät soveltuvat sekä urakoitsijan oman työn laadunohjaukseen että valmiin vedeneristyksen kelpoisuuden osoittamiseen.
Ohjeessa kuvataan tiivistys- ja vedeneristystöiden tärkeimpien laatumittausten oikeat suoritustavat sekä kerrotaan perustelut, miksi mittauksia tehdään ja miten mittaustuloksia pitäisi tulkita.

 

Siltojen vedeneristyksen SILKO-tuotevaatimukset

Ohje sisältää Liikenneviraston siltojen vedeneristystuotteiden ja -rakenteiden SILKO-tuotevaatimukset. Asiakirjan laatimisessa on otettu huomioon eurooppalaisen standardoinnin asettamat vaatimukset vedeneristystuotteille ja CE-merkinnän käyttöön liittyvän lainsäädännön muutokset.

 

Liikenneviraston teräsrakenteiden pintakäsittelyä koskevat
SILKO-ohjeet 1.351 ja 3.351 on julkaistu

SILKO 1.351 sisältää yleisohjeet teräsrakenteiden pintakäsittelystä ja erityisesti korjausmaalauksista. Ohjeessa 3.351 on esitetty Liikenneviraston uusi maalausjärjestelmien luokitus ja maalausjärjestelmien hyväksyntämenettelyt. Ohjeeseen 3.351 liittyy erillinen taulukko, josta löytyy päivitetty tilanne hyväksytyistä maalausjärjestelmistä toimittajatietoineen.

Ohje 3.352 tullaan päivittämään lähiviikkojen aikana ja siinä esitetään vanhat käytöstä poistuneet maalausjärjestelmät. Näitä maalausjärjestelmiä voi vielä käyttää tarvittaessa paikkausmaalauskohteissa, mutta uudis- ja uusintamaalausten järjestelmät tulee valita SILKO 3.351:n mukaisesti.