Vt 1 Kirkkojärvi

Käynnissä

Valtatietä 1 Kirkkojärven kohdalla Espoossa nostetaan nykyisestä tasosta. Painunut tie tulvii helposti, mikä aiheuttaa liikennehäiriöitä. Hanke on osa väylien korjausvelkaohjelmaa.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Jukka Hietaniemi

  • 0295 34 3513
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Projekti-insinööri

Marja Wuori

  • 029 534 3834
  • etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Vt 1 Kirkkojärvi

Hankkeen tausta

Valtatie 1 Kirkkojärven kohdalla Espoossa on vilkkaasti liikennöity tie. Vuorokausittainen liikenne on n. 55 000 ajoneuvoa. Painunut tie tulvii keväällä ja rankkasateiden aikana herkästi. Tielle seisomaan jäänyt vesi aiheuttaa ruuhkaa ja riskin liikenneturvallisuudelle.

Tie on painunut rakentamisen tasosta noin metrin.
 

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa tietä nostetaan ennalleen noin 650 metrin matkalla. Samalla parannetaan Lommilan pientaloalueen melusuojausta rakentamalla molemmin puolin tietä n. 600 metriä meluaitaa. Myös hankealueen päissä olevat Kirkkojärven silta ja Kasavuoren alikulkukäytävä korjataan osana hanketta.
Osana hanketta rakennetaan Espoon kaupungille Naapurinmäensilta ylikulkukäytävä ja sille johtava puistoraitti.

ELY-keskus korjaa näiden lisäksi Espoossa valtatiellä 1 neljä siltakohdetta vuonna 2017.
 

Hankkeen kustannukset ja aikataulu

Vt 1 Kirkkojärven parantaminen alkaa maaliskuussa 2017. Moottoritiellä työt painottuvat ajalle huhti-marraskuu 2017 ja huhti-marraskuu 2018. Työt valmistuvat marraskuussa 2018. Hankkeen kustannukset ovat 12 miljoonaa euroa. Hanke rahoitetaan väylien korjausvelkaohjelmasta ja siltojen korjauksen osuus perusväylänpidon rahoista.

Espoon kaupunki vastaa ylikulkukäytävän ja puistoraitin rakentamiskustannuksista.