Biotalouden raakapuukuljetusten kehittäminen, rataverkon raakapuuterminaalit

Rataverkon raakapuun uusi kuljetusjärjestelmä

Raakapuun rautatiekuljetusten verkostoa kehitetään yhdessä Liikenneviraston, metsäteollisuuden, metsähallituksen ja rautatieyrityksen kesken.  Tavoitteena on parantaa kustannustehokkuutta ja toimitusvarmuutta siirtymällä kokojunakuljetuksiin ja keskittämällä kuormaukset.

Yhteinen tavoite: Vuonna 2019 on käytössä 14 terminaalin ja 32 kuormauspaikan verkosto, jossa liikennöidään 24 sp vaunun kokojunilla ja jolla on riittävät välivarastoalueet. Tavoitetilan toteuttamista ohjaa Liikenneviraston, metsäteollisuusyritysten, metsähallituksen ja VR:n muodostama ohjausryhmä. Ohjausryhmän merkittävin tavoite on varmistaa tavoitetilaverkon ajantasaisuus myös metsäteollisuuden investointien myötä muuttuvassa tilanteessa.

 

Sivu päivitetty 01.09.2016