Liikennetiedotteet ja häiriöt

Tiedot tieliikenteestä (häiriöt, ruuhkat, kelikamerat), junien täsmällisyystiedot sekä meriliikenteen varoituksia. 
Liikennetilanne-palvelu
Vesiväylien turvalaiteviat, turvalaitteiden vikailmoituslomake ja varoituksia merenkulkijoille.
Meriliikenteen häiriöt
Ajankohtaista
 
10.10.2016 klo 11.15

Meriliikenteen älyväyläkokeilu alkaa ensi vuonna - askel kohti autonomista meriliikennettä

Liikennevirasto on käynnistämässä meriliikenteen älyväyläkokeilun vuoden 2017 alussa. Älykäs väylä kertoo merenkulkijalle väylällä vallitsevista olosuhteista ja mukautuu hänen tarpeisiinsa. Kokeilun testialueina tullaan käyttämään useita meriväyliä eri puolilla Suomen rannikkoa.

Lue lisää
 
24.11.2016 klo 10.37

Markkinakartoituksella etsitään näkemyksiä tieliikenteen automaation ja älykkään infrastruktuurin ratkaisuihin arktisissa olosuhteissa

Liikennevirasto on julkaissut tietopyynnön eli markkinakartoituksen, jonka tarkoituksena on selvittää markkinoilla olevien toimijoiden näkemyksiä ja kysymyksiä Aurora-hankkeen Arctic Challenge -osioon. Aurora-hanke on arktisen älykkään automaattisen liikenteen testialue Tunturi-Lapissa.

Lue lisää
 
7.11.2016 klo 09.19

Uusi tutkimushanke tähtää älykkäämpään liikkumiseen

Edistääkseen ratkaisuja joustaviin, saasteettomiin ja käyttäjälähtöisiin liikkumispalveluihin liikenne- ja viestintäministeriö, Trafi, Liikennevirasto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu toteuttavat ja rahoittavat yhdessä tutkimushankkeen, jota vetää Helsingin yliopiston dosentti, Metropolian yliopettaja KT Arto O. Salosen. Tehtävä on määräaikainen ajalla 3.11.2016 - 2.11.2019.

Lue lisää

Poimintoja sisällöistä

 

Palveluntuottajille

Toteutamme valtaosan palveluistamme palveluntuottajien, kuten urakoitsijoiden ja konsulttien kanssa. Tietoa kilpailutuksista, teknisistä ohjeista ja koulutuksista löydät ammattilaiselle-osiosta.

Lue lisää

Merikartat

Liikenneviraston merikartoitus julkaisee Suomen meri - ja järvialueelta painettuja ja elektronisia merikarttoja sekä vastaa karttoihin liittyvän jatkuvan päivityspalvelun toiminnasta.

Lue lisää

Liikenneväylien korjausvelkaohjelma

Liikenneväylien korjausvelan vähentämiseen on myönnetty lisärahoitusta 600 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018. Lisärahoituksella pysäytetään korjausvelan kasvu ja käännetään velka laskuun.

Lue lisää