Liikennetiedotteet ja häiriöt

Tiedot tieliikenteestä (häiriöt, ruuhkat, kelikamerat), junien täsmällisyystiedot sekä meriliikenteen varoituksia. 
Liikennetilanne-palvelu
Vesiväylien turvalaiteviat, turvalaitteiden vikailmoituslomake ja varoituksia merenkulkijoille.
Meriliikenteen häiriöt
Ajankohtaista
 
14.4.2016 klo 09.00

Maailman ensimmäinen automaattiajamisen kansallinen selvitys valmistunut – Suomi kehityksen kärjessä

Nyt valmistunut ”Tieliikenteen automatisoinnin etenemissuunnitelma ja toimenpideohjelma 2016–2020” ehdottaa suurta määrää toimenpiteitä, jotka on jaettu viiteen eri asiakokonaisuuteen. Nämä ovat infrastruktuuri, tien päällysrakenne ja varusteet, ajoneuvon järjestelmät, palvelut ja toiminnot sekä kuljettaja. Pelkästään vuosille 2016–2017 kertyi yksittäisiä toimenpide-ehdotuksia yli 100 – tehtävää siis riittää.

Lue lisää
 
22.4.2016 klo 10.39

Rautatieliikenteen digitaalinen ohjaus optimoi kapasiteetin

Rataliikennekeskuksessa koordinoitava kokonaisuus muuttuu entistä mutkikkaammaksi sitä mukaa kun kilpailun avautuminen tuo rataverkolle lisää toimijoita. Se tietää sitä, että digitalisaation hyödyt tulevaisuudessa korostuvat.

Lue lisää
 
31.3.2016 klo 10.48

Tampereen tieliikennekeskus odottaa Rantatunnelia

Liikenneviraston kaikki neljä tieliikennekeskusta ovat hyvää vauhtia digitalisoimassa tiedotus- ja muuta palvelutoimintaansa. Keskeinen merkitys on myös yhteistyöllä poliisi- ja pelastusviranomaisten kanssa. Tampereen Rantatunnelin tullessa tämän vuoden marraskuussa käyttöön yhteistyön merkitys entisestään korostuu.

Lue lisää

Poimintoja sisällöistä

 

Palveluntuottajille

Toteutamme valtaosan palveluistamme palveluntuottajien, kuten urakoitsijoiden ja konsulttien kanssa. Tietoa kilpailutuksista, teknisistä ohjeista ja koulutuksista löydät ammattilaiselle-osiosta.

Lue lisää

Merikartat

Liikenneviraston merikartoitus julkaisee Suomen meri - ja järvialueelta painettuja ja elektronisia merikarttoja sekä vastaa karttoihin liittyvän jatkuvan päivityspalvelun toiminnasta.

Lue lisää

Liikenneväylien korjausvelkaohjelma

Liikenneväylien korjausvelan vähentämiseen on myönnetty lisärahoitusta 600 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018. Lisärahoituksella pysäytetään korjausvelan kasvu ja käännetään velka laskuun.

Lue lisää