Liikennetiedotteet ja häiriöt

Tiedot tieliikenteestä (häiriöt, ruuhkat, kelikamerat), junien täsmällisyystiedot sekä meriliikenteen varoituksia. 
Liikennetilanne-palvelu
Vesiväylien turvalaiteviat, turvalaitteiden vikailmoituslomake ja varoituksia merenkulkijoille.
Meriliikenteen häiriöt
Ajankohtaista
 
1.6.2016 klo 09.14

Liikennehankkeiden työtapaturmat vähenivät vuonna 2015

Liikennehankkeiden työmailla tapahtui vuonna 2015 vähemmän työtapaturmia kuin vuonna 2014. Vuonna 2015 esimerkiksi tiehankkeiden määrä kasvoi ja samalla työtapaturmien määrä kuitenkin väheni. Myös ratahankkeissa työtapaturmien määrä laski vuoteen 2014 verrattuna. Vesiväylähankkeissa työturvallisuus pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2014.

Lue lisää
 
12.5.2016 klo 13.26

Big data on meriliikenteelle mahdollisuus

Kun mantereen eri liikennemuodoissa vasta opeteltiin digitaalisia liikenteenohjausjärjestelmiä, meriliikenteessä oli totuttu niihin jo vuosien ajan. Silti nykyinen digitalisaatiotrendi hyödyttää myös merenkulkijoita.

Lue lisää
 
16.5.2016 klo 15.08

Asfaltin kierrätyksellä ympäristö-, kustannus- ja aikasäästöjä

Liikennevirasto suosii väyliensä päällystämisessä kierrätetyn asfaltin käyttöä. Se on sekä taloudellisista että ympäristösyistä kannattavaa. Kierrätysmateriaaleista valmistettu asfaltti vastaa melko hyvin uusista materiaaleista valmistettua asfalttia. Kaikkein vilkasliikenteisimmillä teillä sen kestävyys ei kuitenkaan vielä ole vastaava, mutta sitä on mahdollista parantaa.

Lue lisää

Poimintoja sisällöistä

 

Palveluntuottajille

Toteutamme valtaosan palveluistamme palveluntuottajien, kuten urakoitsijoiden ja konsulttien kanssa. Tietoa kilpailutuksista, teknisistä ohjeista ja koulutuksista löydät ammattilaiselle-osiosta.

Lue lisää

Merikartat

Liikenneviraston merikartoitus julkaisee Suomen meri - ja järvialueelta painettuja ja elektronisia merikarttoja sekä vastaa karttoihin liittyvän jatkuvan päivityspalvelun toiminnasta.

Lue lisää

Liikenneväylien korjausvelkaohjelma

Liikenneväylien korjausvelan vähentämiseen on myönnetty lisärahoitusta 600 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018. Lisärahoituksella pysäytetään korjausvelan kasvu ja käännetään velka laskuun.

Lue lisää