Liikennetiedotteet ja häiriöt

Tiedot tieliikenteestä (häiriöt, ruuhkat, kelikamerat), junien täsmällisyystiedot sekä meriliikenteen varoituksia. 
Liikennetilanne-palvelu
Vesiväylien turvalaiteviat, turvalaitteiden vikailmoituslomake ja varoituksia merenkulkijoille.
Meriliikenteen häiriöt
Ajankohtaista
 
7.9.2017 klo 09.15

Liikkumisen palveluita kokeiltiin haja-asutusalueella - Ylläs MaaS -kokeilusta myönteistä palautetta

Keväällä 2017 päättyi kaksikautinen, Ylläksen matkailukeskuksen alueella toteutettu Ylläs Around MaaS -kokeilu (Mobility as a Service), jonka kautta haettiin uutta tietoa siitä, miten uudenlaisten liikkumisen palveluiden rakentaminen ja tarjoaminen toimivat haja-asutusalueella. Keväällä kerätyn palautteen perusteella sekä matkustajat että kuljetuspalvelujen tuottajat kokivat palvelun onnistuneeksi.

Lue lisää
 
30.5.2017 klo 08.48

Aikamatkalla Suomessa - Liikennevirasto julkaisi liikenneväylien tarinakartan

Liikennevirasto on rakentanut tarinakartan, jossa kuvataan väyliemme historiaa sanoin, kuvin ja karttasovelluksen avulla. Tarinakartan toivotaan innostavan Suomessa matkailevia vierailemaan näissä mielenkiintoisissa kohteissa.

Lue lisää
 
6.9.2017 klo 12.00

Pääkaupunkiseudun asukkaista neljännes asuu tieliikenteen melualueilla

Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa laativat yhteistyössä Liikenneviraston kanssa koko pääkaupunkiseudun kattavan meluselvityksen, jossa tutkittiin tie- ja rautatieliikenteen melulle altistumista. Selvityksen perusteella tieliikenteen yli 55 desibelin melualueilla asuu noin 25 prosenttia seudun asukkaista. Rautatieliikenteen yli 55 desibelin melualueilla asuu hieman reilu prosentti seudun asukkaista.

Lue lisää

Poimintoja sisällöistä

 

Palveluntuottajille

Toteutamme valtaosan palveluistamme palveluntuottajien, kuten urakoitsijoiden ja konsulttien kanssa. Tietoa kilpailutuksista, teknisistä ohjeista ja koulutuksista löydät ammattilaiselle-osiosta.

Lue lisää

Merikartat

Liikenneviraston merikartoitus julkaisee Suomen meri - ja järvialueelta painettuja ja elektronisia merikarttoja sekä vastaa karttoihin liittyvän jatkuvan päivityspalvelun toiminnasta.

Lue lisää

Liikenneväylien korjausvelkaohjelma

Liikenneväylien korjausvelan vähentämiseen on myönnetty lisärahoitusta 600 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018. Lisärahoituksella pysäytetään korjausvelan kasvu ja käännetään velka laskuun.

Lue lisää