Tietosuoja Liikennevirastossa

Valtaosa Liikenneviraston kansalaisille tarjoamista palveluista on niin kutsuttuja anonyymipalveluita, joissa ei kerätä henkilötietoja. Tällainen palvelu on esimerkiksi valtion tieverkko. Henkilötietojen käsittelyltä ei kuitenkaan voida täysin välttyä, kun väyläverkon hoitoon ja hallintaan tarvittavaa tietoa kerätään esimerkiksi valokuvina. Liikennevirasto käsittelee henkilötietoja myös väylähankkeissa ja viraston sisäisessä toiminnassa kuten henkilöstöhallinnossa ja osana asiakirjahallintoa.

Tietosuojaselosteet

Oheisista linkeistä löydät Liikenneviraston henkilörekisterien rekisteriselosteet.

  • Asiakasrekisterin tietosuojaseloste
  • Tietojärjestelmien käyttövaltuushallinnan tietosuojaseloste
  • Verkkoviestinnän tietosuojaseloste
  • Liikenneviraston tapahtumien tietosuojaseloste
  • Asiakirjahallinnon tietosuojaseloste
  • Kameravalvontajärjestelmien tietosuojaseloste
  • Palautejärjestelmien tietosuojaseloste
  • Tietopalvelujen tietosuojaseloste

Lomakkeet

Mikäli haluatte asioida kanssamme jossakin tietosuojaan liittyvässä kysymyksessä, olkaa hyvä ja tehkää näin:

1) Valitse asiaasi koskeva lomake alla olevasta listasta:

2) Täytä lomake ja lähetä se Liikenneviraston kirjaamoon (kirjaamo@liikennevirasto.fi)

 

Sivu päivitetty 17.05.2018