Tietosuoja Liikennevirastossa

Valtaosa Liikenneviraston kansalaisille tarjoamista palveluista on niin kutsuttuja anonyymipalveluita, joissa ei kerätä henkilötietoja. Tällainen palvelu on esimerkiksi valtion tieverkko. Henkilötietojen käsittelyltä ei kuitenkaan voida täysin välttyä, kun väyläverkon hoitoon ja hallintaan tarvittavaa tietoa kerätään esimerkiksi valokuvina. Liikennevirasto käsittelee henkilötietoja myös väylähankkeissa ja viraston sisäisessä toiminnassa kuten henkilöstöhallinnossa ja osana asiakirjahallintoa.

Henkilötietojen käsittelylle on aina oltava laillinen peruste

Henkilötietojen käsittely Liikennevirastossa

Millaisia henkilötietoja Liikennevirasto käsittelee ja miksi?

Liikennevirasto kertoo tietoja kerätessään, mihin tietoja tarvitaan ja miten niitä käytetään. Liikennevirasto kerää vain toimintansa kannalta välttämättömiä henkilötietoja, joiden käyttötarkoitus on ennalta määritelty.

Tyypillisiä Liikenneviraston keräämiä henkilötietoja ovat esimerkiksi henkilön nimi ja yhteystiedot, kuten osoite ja sähköpostiosoite.

Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Henkilötietojen käsittelylle on aina oltava laillinen peruste. Liikenneviraston perusteet henkilötietojen käsittelylle ovat seuraavat:

  • Sopimus. Liikennevirasto on hankintaorganisaatio, jonka toiminta perustuu vahvasti sopimuksiin esimerkiksi palveluntuottajien kanssa.
  • Rekisteröidyn antama suostumus. Pyydämme rekisteröidyn suostumusta esimerkiksi asiakasviestintämme vastaanottamiseen.
  • Lakisääteinen velvoite: Liikennevirasto on viranomainen, jonka toimintaa määrittää lainsäädäntö.
  • Julkisen vallan käyttäminen.

Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin käsittelyn peruste on olemassa. Käsittelyn peruste on usein lainsäädäntö, joka määrää viranomaisen tiedonhallinnasta, esimerkiksi asiakirjojen säilytysajasta.

Käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä.

Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, jonka avulla Liikennevirasto voi yksilöidä sivustoilla usein vierailevat kävijät, helpottaa kävijöiden kirjautumista sivustoille sekä mahdollistaa yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Näiden tietojen avulla Liikennevirasto pystyy jatkuvasti parantamaan sivustojen sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme evästeitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivustoillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu esimerkiksi Internet Explorer -selainohjelman ”Työkalut” -valikosta löytyvän ”Internet asetukset” -valikon kautta kohdasta ”Suojaus”. Jokaisen käyttäjän on kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Miten rekisteröity voi vaikuttaa henkilötietojensa käsittelyyn?

Rekisteröidyn oikeuksia ovat omien henkilötietojen tarkastaminen, virheellisten tietojen korjaaminen ja tietojen poistaminen. Emme voi kuitenkaan poistaa sellaisia tietoja, joiden käsittelyyn Liikennevirastolla on lainsäädännöstä johtuva velvoite. Rekisteröidyllä on myös oikeus siirtää toiselle palveluntarjoajalle ne tiedot, jotka rekisterinpitäjä on saanut rekisteröidyltä itseltään.

Liikenneviraston verkkosivustoilla vieraillessaan rekisteröity voi estää evästeiden käytön muuttamalla oman selaimensa asetuksia.

Rekisteröity voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn, mikäli tietojen käsittely perustuu suostumukseen. Esimerkiksi Liikenneviraston asiakasviestintä perustuu suostumukseen.

Mikäli haluatte asioida kanssamme jossakin tietosuojaan liittyvässä kysymyksessä, olkaa hyvä ja tehkää näin:

1) Valitse asiaasi koskeva lomake alla olevasta listasta:

2) Täytä lomake ja lähetä se Liikenneviraston kirjaamoon (kirjaamo@liikennevirasto.fi)

Rekisteröity voi tehdä valituksen valvovalle viranomaiselle jos hänen tietojaan ei ole käsitelty lainsäädännön mukaisesti. Suomessa valvova viranomainen on tietosuojavaltuutettu, jonka yhteystiedot ovat:

Tietosuojavaltuutettu
Käyntiosoite:
Ratapihantie 9, 6. krs
00520 Helsinki
Postiosoite:
PL 800
00521 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@om.fi
Vaihde: 029 56 66700

Luovuttaako tai siirtääkö Liikennevirasto henkilötietoja kolmansille osapuolille?

Liikennevirasto ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Tietyissä tilanteissa tietoja luovutetaan esimerkiksi toisille viranomaisille. Tällöin luovutus perustuu lakiin.

Liikennevirasto siirtää henkilötietoja tietojen käsittelijöinä toimiville sopimuskumppaneilleen.

Lisätietoja tietojen luovutuksesta ja siirrosta on saatavilla Liikenneviraston tietosuojaselosteista.

Miten Liikennevirasto suojaa henkilötietoja?

Yleensä henkilörekisterit tallennetaan sähköisessä muodossa tietojärjestelmiin. Sähköisesti tallennettujen rekisteritietojen käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa tai vahvaa tunnistautumista. Oikeus henkilötietojen käsittelyyn annetaan Liikenneviraston tai järjestelmätoimittajan henkilöille, joilla on työtehtäviin perustuva tarve käsitellä henkilötietoja. Henkilötietoja käsitteleville henkilöille on annettu koulutusta henkilörekisterin käytöstä ja henkilötietojen käsittelystä.

Teknisten laitteistojen suojaus on toteutettu Liikenneviraston tietoturvaohjeiden mukaisesti. Tietoliikenne on salattu rekisterin käyttäjän ja palvelimen välillä.

Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa, niin että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Manuaalinen aineisto tulostetaan vain tarvittaessa. Paperitulosteet tuhotaan käytön jälkeen

Voiko Liikennevirasto muuttaa tietosuojaperiaatteitaan?

Liikennevirasto kehittää palveluitaan jatkuvasti. Palveluiden kehittyessä henkilötietojen tarve ja käsittelytavat voivat muuttua. Henkilötietojen käsittelyyn voi tulla muutoksia myös silloin, jos lainsäädäntö muuttuu. Liikennevirasto viestii muutoksista verkkosivuillaan tarvittaessa kohdennetusti rekisteröidyille henkilöille.

Yhteystiedot

Liikenneviraston tietosuojavastaava

Tomi Lapinlampi
Liikennevirasto
Raatimiehenkatu 23
53100 LAPPEENRANTA

tomi.lapinlampi@liikennevirasto.fi
+358 50 378 1510

 

Sivu päivitetty 21.06.2018