Usein kysyttyä - Rautatiet

Kuka vastaa junien aikatauluista?
- Rautatieyritykset hakevat Liikennevirastolta ratakapasiteettia liikennöintiään varten.
VR ja muut toimijat suunnittelevat omat aikataulunsa ja Liikennevirasto sovittaa yhteen kaikkien toimijoiden ratakapasiteettihakemukset. Hakemusten pohjalta tehdään säännöllisen liikenteen ratakapasiteetti -päätös. Päätöksen jälkeen aikataulut julkaistaan pdf-tiedostona Liikenneviraston Internet-sivuilla.
Mistä saan tietää junan tai tavarajunan aikataulun?
- Aikataulutiedot julkaistaan osana Liikenneviraston avointa dataa.
Kuka vastaa asemilla ja laitureilla olevista aikataulunäytöistä ja kuulutusjärjestelmistä? Mihin voi ilmoittaa niissä olevista ongelmista?
- Liikennevirasto vastaa sähköisistä, asemilla ja laiturialueilla olevista informaatiojärjestelmistä, joihin kuuluvat aikataulunäytöt sekä kuulutusjärjestelmät. Ongelmista voi ilmoittaa palautelomakkeella.
Mihin voin ilmoittaa junaliikenteelle vaaraa aiheuttavat asiat?
- Soittamalla hätäkeskukseen, p. 112
Mihin voin ilmoittaa tasoristeyksessä olevasta viasta?
- Jokaisessa tasoristeyksessä on puomien kääntölaitteessa molemmin puolin tietä sininen kilpi. Kilvestä löytyy puhelinnumero, johon voi soittaa. Viat voi ilmoittaa myös hätäkeskukseen, p. 112
Löytyykö jostain tietoa, millä aikataululla tasoristeykset poistetaan?
- Tällä hetkellä ei löydy. Pääasiassa tasoristeyksiä poistetaan projektien yhteydessä.
Mihin voin ilmoittaa tasoristeyksessä olevasta viasta?
- Jokaisessa tasoristeyksessä on puomien kääntölaitteessa molemmin puolin tietä sininen kilpi. Kääntölaitteen kilvestä löytyy puhelinnumero, johon voi soittaa.
Kuka hoitaa tasoristeysten näkemäalueet?

- Näkemäalueesta ja odotustasanteen kunnosta vastaa tienpitäjä. Yksityisteillä tienpitäjänä toimii yksityinen tiehoitokunta. Maanteillä tienpitoviranomaisena on ELY-keskus.

Näkemäalueiden kunnossapito ollaan siirtämässä radan kunnossapitourakoitsijoille sitä mukaa kuin rautateiden kunnossapitoalueita kilpailutetaan.

Mihin voi ilmoittaa, jos tasoristeyksen turvalaitteet eivät toimi?
- Jokaisessa tasoristeyksessä on puomien kääntölaitteessa molemmin puolin tietä sininen kilpi. Kilvestä löytyy puhelinnumero, johon voi soittaa.
Mihin voin ilmoittaa kunnossapitopuutteesta radalla? Esimerkiksi kaatuneesta/kaatumaisillaan olevasta puusta, tukkoon menneistä ojista tai rummuista?
- Ilmoittaminen tapahtuu palautelomakkeella.
Kuka huolehtii asemien ja laitureiden kunnosta? Mihin voi ilmoittaa ongelmista?

- Asemarakennuksen, asemalle vievien kävelyteiden ja laiturien kunnossapito on useiden tahojen vastuulla. Laiturialueet kuuluvat Liikenneviraston vastuulle. Vastuu asemarakennuksesta kuuluu VR:lle, Liikennevirastolle tai jollekin muulle toimijalle, esimerkiksi kaupungille, Senaatille tai yksityisille yrityksille. Kävelytiet kuuluvat kunnalle tai Liikennevirastolle.

Puutteellisesta hoidosta voi ilmoittaa oheisella palautelomakkeella.

Saako radalla kulkea resiinalla?
- Resiinaliikenne on kielletty valtion rataverkon niillä osilla, joissa on kaupallista (eli VR:n) liikennettä. Suljetuille rataosille saatetaan tehdä sopimuksia yhdistysten tai yhteisöjen kanssa, jotka haluavat järjestää elämysmatkoja. Sopimuksia harkitaan aina tapauskohtaisesti, eikä Liikennevirastolla ole velvollisuutta solmia sopimuksia. Omin luvin resiinalla liikkuminen on vaarallista ja Liikennevirasto voi tehdä rikosilmoituksen tällaisesta toiminnasta.
Saako laiturialueella myydä tavaraa?
- Ei saa. 
Haluaisimme filmata sähköistämättömällä rataosuudella. Miten saamme luvan?
- Missään rataosuudella ei saa kuvata ilman Liikenneviraston lupaa. Kuvaamisesta rataverkolla löytyy lisätietoa täältä.
Kuka korvaa asiakkaalle junan myöhästymisestä aiheutuvat kulut?
- Myöhästymisestä aiheutuvat kulut korvaa VR.
Lisätietoa: http://www.vr.fi/fi/index/asiakaspalvelu/hyvitykset_ja_korvaukset.html
Ratatyön takia juna on myöhässä. Kuka korvaa töistä myöhästymisen?
- Myöhästymisestä aiheutuvat kulut korvaa VR.
Lisätietoa: http://www.vr.fi/fi/index/asiakaspalvelu/hyvitykset_ja_korvaukset.html
Rataverkolla on sattunut vahinkotapahtuma? Kuka korvaa?
- Voit ottaa yhteyttä Liikennevirastoon palautelomakkeella.
Melu ja tärinä häiritsevät asumista radan lähellä. Mitä asialle voisi tehdä?
-  Lisätietoja meluasioista löydät täältä.
Meluesteet ovat huonossa kunnossa ja hoitamatta. Milloin ne kunnostetaan?
- Voit ottaa yhteyttä meihin palautelomakkeella.
Millaiset raja-arvot rata-alueilla on meluntorjuntaan? Millaiset perusteet meluntorjunnalle asetetaan?

- Rautatieliikenteen yli 55 dB melulle altistuu noin 150 000 asukasta yli 50 dB yömelulle noin 110 000 asukasta.

Lisätietoja meluasioista löydät täältä.

Mistä löydän esimerkiksi RATO -julkaisun?
- Nettisivulta kohdasta Radanpidon ohjeet.
Onko rautateiden ratakilometri aina fyysisesti kilometri?
- Ei välttämättä. Rautateiden ratakilometrit voivat olla niin sanottuja lyhyitä ja pitkiä kilometrejä. Tähän ovat syynä muun muassa tehdyt rataoikaisut.
Onko asemilla kameravalvontaa?
- Kyllä on.
Kuka omistaa vanhat asemarakennukset?
- Asemarakennukset omistaa Senaatti kiinteistöt, yksityinen taho, Liikennevirasto tai VR. Tarkemman vastauksen saat kysymällä asiasta palautelomakkeella.
Sivu päivitetty 27.08.2018