Usein kysyttyä - Merenkulku

Mistä löytyvät kanavien ja siltojen aukioloajat?
- Aukioloajoista löytyy tietoa kanavien nettisivuilta.
Mihin voin ilmoittaa väylämerkkien puutteista?
- Väylämerkkeihin liittyvistä ongelmista voi ilmoittaa joko puhelimitse numeroon 0800-181818 tai verkossa vikailmoituslomakkeella.
Mistä saan tietoa väylä- ja turvalaitteista?
- Merenkulunturvalaitteista saat tietoa sivuiltamme tästä linkistä.
Kuka vastaa vesiväylistä?

- Liikennevirasto vastaa vesiväylien ylläpidosta ja kehittämisestä n. 16300km ja muut tahot n. 3600km:stä.

Käytännön tasolla asioista vastaavat aluepäälliköt ja aluetoimipisteet. Työt tilataan ulkopuolisilta toimijoilta. Liikennevirastolla ei ole omia aluksia.

Kuka vastaa väylien nopeus- ja muista rajoituksista?

- Liikennevirasto päättää rajoituksista yleisillä kulkuväylillä (vesiväylillä). ELY-keskusten Y-vastuualueet vastaavat rajoituksista muilla vesialueilla. Asiat käsitellään hakemuksesta. Päätökset ovat maksullisia. Rajoitukset merkitään maastoon.

Lisätietoa löytyy tästä ohjeesta (pdf). Ohje kattaa sekä Liikenneviraston että ELY-keskusten toiminnan. Rajoituksia voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella palautelomakkeen kautta.

Miten tulee tehdä veneväylästön kehittämisesitykset?
- Kehittämisesitykset voi ilmaista vapaamuotoisessa kirjallisessa esityksessä. Esitykseen merkitään myös yhteyshenkilön tiedot. Yhteydenotto tapahtuu palautesivun kautta.
Saako laituriin kiinnittyä? Kuka antaa luvan?
- Ei ole olemassa yleistä kiinnittymislupaa. Periaatteena on, että saaristoliikenteelle ei saa aiheutua haittaa. Tästä syystä lupia ei juurikaan myönnetä.
Liikennevirasto omistaa pääsääntöisesti maantielaiturin ja muut saaristoliikenteen käytössä olevat laiturit. ELY-keskusten L-vastuualue hallinnoi näitä. Poikkeustapauksissa aluetoimipisteet voivat antaa luvan (ei määrämuotomenettelyä).
Missä sijaitsevat veneluiskat? Voiko veneen laskea, voiko lastata jne?
- Liikennevirastolla ei ole rekisteriä veneluiskista. Tietoa löytyy mm osoitteesta: http://venenetti.fi/veneluiskat/ . Veneluiskat ovat yleensä kuntien ja venekerhojen hallinnassa.
Saako vesijohtoja asentaa vesistöön, miten ne merkitään?
- AVI antaa luvan, Liikennevirasto lausuu lupahakemukseen. Lausunnossa mainitaan, että kaapelit on merkittävä Liikenneviraston ohjeiden mukaan: http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf5/2010_ilmajohtojen_kaapeleiden_muiden.pdf
Kuka vastaa merikartoista ja ylläpitää niitä?
- Merikartoitus julkaisee Suomen meri - ja järvialueelta painettuja ja elektronisia merikarttoja sekä vastaa karttoihin liittyvän jatkuvan päivityspalvelun toiminnasta. Merikartoitus ylläpitää merikartoitustietojen aineistopalvelua ja julkaisee merikarttoihin liittyviä muita julkaisuja. Lisätietoa löydät sivuiltamme.
Koska ilmestyy tai tulee uusi painos kartasta X?
-Liikenneviraston internet-sivuilta löytyvät viimeisimmät päivitetyt julkaisutiedot. Samalta sivulta löytyy myös merikarttojen julkaisusuunnitelma. Tässä linkki.
Mistä kotikaupungistani voi ostaa merikartan X?
Merikarttojen myynnin ja markkinoinnin hoitaa John Nurminen Marine jälleenmyyjineen.
Miksi merikartat ovat Suomen kansalaisille maksullisia, vaikka ne on verovaroin kustannettu?

- Merikartan asiakkaan maksama hinta on vain pieni osa niistä kuluista, joita merikartan tekeminen merenmittauksineen maksaa.

Merikartan hinnalla katetaan vain tuotantoprosessin loppuosan kuluja; painaminen, varastointi, markkinointi, myynti ja jakelu, jotka tilataan kilpailuttamisen kautta viraston ulkopuolelta, yksityisiltä markkinoilta.

Miksi maanmittauslaitos/karttapaikka ja retkikartta ovat poistaneet vesistöjen syvyyskartat (syvyystiedot, merimerkit..)?
- Maastotietokantaan tiedot päivittyvät viiveellä. Koska tietojen käyttöön liittyy liikenneturvallisuuteen vaikuttavia asioita, on tietojen avaaminen tehtävä hallitusti. Asian taustat selviävät parhaiten täältä löytyvästä informaatiosta.
Mistä löytyvät jo tehdyt tai huomioidut karttakorjaukset?
- Merikarttojen karttakohtaisesta päivityspalvelusta. Palvelussa on mukana vuonna 2009 tai sen jälkeen ilmestyneet merikartat sekä Tiedonantoja merenkulkijoille -lehdet v. 2005 alkaen. Pääset palveluun tästä.
Mihin voin ilmoittaa merikartassa havaitusta virheestä/puutteesta?
- Merikarttoihin liittyvistä havainnoista voi ilmoittaa vapaamuotoisesti tai havaintoilmoituslomakkeella. Palautteen voi lähettää myös sähköpostilla osoitteeseen jlmerikarttapalaute@liikennevirasto.fi
Milloin karttasarjan X kartat ovat saatavilla sähköisenä?
- Liikennevirasto ei julkaise tällä hetkellä sähköisiä versioita merikarttasarjoista.
Mistä saan kartta-aineiston kalastuskilpailuja tms. varten?
- Kaikkia Liikenneviraston luomia merikartoitusaineistoja suojaa laki tekijänoikeuksista. Aineiston uudelleenkäyttö, muuntaminen, kopiointi ja jakelu, on luvanvaraista toimintaa. Internet-sivuilta löytyy PDF hakemus/lupa-lomake, se ja vapaamuotoinen hakemus toimitetaan osoitteeseen Liikennevirasto, merikartoitus/lupa-asiat, PL 33, 00521 Helsinki tai sähköpostiosoitteeseen: copyright@liikennevirasto.fi
Kuka vastaa alusten teknisistä määräyksistä, miehityksestä ja pätevyydestä?
- Alusten teknisistä määräyksistä, miehityksestä ja pätevyydestä vastaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.
Sivu päivitetty 07.06.2018