Yhteiskunnallisen muutoksen rakentaminen ja tukeminen

Olemme vahvasti mukana yhteiskunnan muutoksessa ja tarjoamme asiantuntijuutta sekä palveluita kestävän tulevaisuuden takaamiseksi. Tavoitteemme on edistää yhteiskunnan hyvinvointia ja kasvua.

$curSection.bigImageAltText.data

Digitalisaatio, automatisaatio ja tietovarantojen analysointi tuovat uusia keinoja tehostaa toimintaa ja palveluja. Avoin innovointi ja kokeilut tukevat uusien toimintatapojen ja palveluiden kehittymistä tehokkaammiksi.

Alla esitetty case-esimerkki kertoo tulevaisuuden älykkään liikenteen pilotoinnista. Lisää yhteiskunnallisen muutoksen rakentamiseen ja tukemiseen liittyvistä tehtävistä on kerrottu yhteiskuntavastuuraportissa.

$curSection.smallImageAltText.data

Tulevaisuuden älykkään liikenteen testialue ja osaamiskeskus Tunturi-Lappiin

Digitalisaation suuret trendit, kuten automaatio, sähköistyminen ja liikkuminen palveluna, mullistavat liikenteen alan rakenteita lähivuosina. Älyliikenteen ja digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia voidaan pilotoida erilaisin kokeiluin. Yksi keskeinen älyliikenteen kokeilu on Tunturi-Lapin alueelle luotava älykkään liikenteen testialue ja osaamiskeskus, Aurora.

Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa toteutettu hanke tarjoaa Suomen viranomaisille mahdollisuuden edistää robotiikkaa ja liikenteen älykästä automaatiota. Aurora-hanke tarjoaa itseohjautuville ajoneuvoille arktisen testialueen, mahdollistaa liikenteeseen liittyvää tiedon jakamisen tienkäyttäjien ja liikenteen hallinnan välillä, edistää tienkunnosta ja -suorituskyvystä, sääolosuhteista ja liikenteestä kerättävää tietoa sekä kehittää liikenteen ohjausprosesseja ja -järjestelmiä. Hanke mahdollistaa liikkumisen palveluiden kehittämisen matkailijoille ja paikallisille asukkaille ilman oman auton tarvetta.
Sivu päivitetty 26.04.2017