Kestävä liikkuminen, kuljettaminen ja väylänpito

Teemme liikennejärjestelmän suunnittelussa ja liikenneväylien ylläpidossa kestäviä ja kauaskantoisia ratkaisuja. Liikenneviraston ympäristötyön tavoitteena on ekotehokas, ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittava sekä tasapainoista aluerakennetta ja eheää yhdyskuntarakennetta tukeva liikennejärjestelmä.

$curSection.bigImageAltText.data

Vuonna 2015 Liikennevirastossa laadittiin ympäristöohjelma, johon on koottu ympäristötyön tavoitteet, mittarit ja konkreettiset toimenpiteet lähivuosille. Ympäristötyön pääpainopistealueita ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen, pohjavesien ja maaperän suojelu, liikenteen melu- ja tärinähaittojen vähentäminen, Itämeren suojelu ja ilmanlaatu.

Alla esitetty case-esimerkki kertoo joukkoliikenteen edistämiseen liittyvästä projektista. Lisää kestävään liikkumiseen, kuljettamiseen ja väylänpitoon liittyvistä tehtävistä voi lukea yhteiskuntavastuuraportista ja ympäristö-sivulta.

$curSection.smallImageAltText.data

Reittiopas.fi ja matka.fi uudistuvat

HSL ja Liikennevirasto kehittävät yhteistyössä valtakunnallista reittiopasta. Vuonna 2016 valmistuva uusi avoin reittiopas tarjoaa apua reittien suunnitteluun, pysäkkien lähtöaikaennusteita ja tietoa mahdollisista liikennehäiriöistä.

Uudistuksen jälkeen Reittiopas ja Matka.fi vastaavat nykypäivän tarpeita entistä paremmin. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on löytää keinoja valtakunnallisen, tällä hetkellä hajallaan olevan joukkoliikennetiedon kokoamiseksi yhteen paikkaan. Lisäksi reaaliaikaisten tietojen saatavuus yhdestä paikasta kootusti mahdollistaa uusien palveluiden kehittämisen ja edistää myös liikkuminen palveluna -liiketoimintaa.

Uudistuksen jälkeen Reittiopas ja matka.fi säilyvät käyttäjän näkökulmasta erillisinä palveluina, mutta niiden taustalla on käytössä yhteinen tietovaranto. Uudessa Matka/reittioppaassa on mukana kaikki joukkoliikennemuodot sekä pyöräily- ja kävelyreitit entistä kattavammin. Reittioppaan käyttämää avointa kartta-aineistoa voidaan kehittää liikkujien ilmoittamien tietojen avulla.
Sivu päivitetty 26.04.2017