Henkilöstö

Tavoitteemme on olla valtion paras työpaikka ja työhyvinvoinnin edelläkävijä.

$curSection.bigImageAltText.data

Liikenneviraston tavoitteena on olla osaavien ihmisten erinomainen työpaikka. Päämäärän edistämiseksi Liikennevirastossa on ollut käynnissä Paras työpaikka -kehittämishanke, vuosina 2014–2016. Paras työpaikka -hanke muodostuu neljästä kokonaisuudesta, jotka ovat työhyvinvoinnin kehittäminen, ajasta ja paikasta riippumaton työ, viisaan liikkumisen kehittäminen ja yhteistoiminnan kehittäminen.

Alla esitetty case-esimerkki kertoo ajasta ja paikasta riippumaton työ -pilotista. Lisää henkilöstöön liittyvistä tehtävistä on kerrottu yhteiskuntavastuuraportissa ja henkilöstökertomuksessa.

$curSection.smallImageAltText.data

Ajasta ja paikasta riippumaton työ -pilotista positiivista palautetta

Ajasta ja paikasta riippumattoman työn eli etätyön kokeilu on saanut Liikennevirastossa erinomaista palautetta. Etätyö-pilotin tavoitteena oli edistää työelämän joustavuutta, jossa huomioidaan työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen samalla painottaen työn tuloksellisuutta.

Rohkeus kokeilla ajasta ja paikasta riippumatonta työtä on kannattanut. Työntekijät ovat kokeneet heidän työnsä tehokkuuden ja laadun parantuneen kokeilun aikana. Työntekijöiden mielestä varsinkin keskittymistä vaativat työt on helpompi hoitaa etätyönä. Paremman työrauhan myötä keskittyminen ei herpaannu, eikä työhön tule niin paljon keskeytyksiä kuin toimistolla. Vaikka etätyön edut ovat kiistattomat, ei etätyö välttämättä sovellu kuitenkaan aivan kaikkien työtehtävien hoitamiseen. Esimerkiksi ryhmätyöskentely on yleensä toimivampaa, kun ihmiset ovat kokoontuneet samaan paikkaan.

Kokeilusta saadun palautteen perusteella tehostunut työnteko on vain yksi lisääntyneen vapauden eduista. Monet ovat kokeneet kokeilun helpottaneen työn ja yksityiselämän yhteensovittamista. Tästä on hyötyä työntekijöille, mutta myös työnantajalle.

Ajasta ja paikasta riippumaton työ perustuu luottamukseen ja vastuuseen. Kokeilusta saatujen myönteisten kokemusten perusteella Liikenneviraston etätyöohje uusittiin ja virastossa otettiin käyttöön uusi joustavan etätyön malli. Joustava etätyö on mahdollista virastossa kaikille, joille etätyö on työn luonteen puolesta mahdollista.

Sivu päivitetty 26.04.2017