Asiakaslähtöisyys

Kuuntelemme asiakkaitamme ja kehitämme liikennejärjestelmää ja toimintaamme heidän tarpeidensa mukaisesti. Tavoitteenamme on toimintavarma liikennejärjestelmä, joka mahdollistaa sujuvat ja turvalliset matka- ja kuljetusketjut.

$curSection.bigImageAltText.data

Yksi keskeisistä asiakaslähtöisyyteen ja liikenneverkon toimintavarmuuden parantamiseen liittyvistä Liikenneviraston tehtävistä on tiedon avaaminen. Ajantasainen ja helppokäyttöinen liikkumista ja liikennettä koskeva informaatio helpottaa matkan ennakoitavuutta, suunnittelua ja toteuttamista. Tätä varten Liikennevirasto on aloittanut keräämiensä liikennetietojen systemaattisen tietojen avaamisen kaikkien hyödynnettäväksi. Avoimen datan tehokas ja turvallinen käyttö mahdollistaa uusien liikenteen palveluiden syntymisen ja parantaa osaltaan matka- ja kuljetusketjujen sujuvuutta.

Alla on esitetty case-esimerkki tiedon avaamisesta. Lisää asiakaslähtöisyyteen liittyvistä tehtävistä on kerrottu yhteiskuntavastuuraportissa.

$curSection.smallImageAltText.data

Avoin data kaikkien hyödynnettäväksi

Liikenneviraston tavoitteena on tarjota keräämänsä tietovarannot avoimesti ja maksuttomasti hyödyntäjien käyttöön. Datan avaamisella pyritään parantamaan liikennejärjestelmän toimivuutta.

Valtiovarainministeriö aloitti vuonna 2013 avoimen tiedon ohjelman, jonka tavoitteiden mukaisesti tietovarantojen avaamisesta on tullut osa Liikenneviraston normaalia toimintaa. Nykyisin avoin tieto ja avoimet rajapinnat ovat suunnittelun keskeinen lähtökohta Liikenneviraston kaikissa uusissa tietojärjestelmissä.

Avoimet väylätiedot helpottavat tie-, rata- ja meriväylien suunnittelua, rakentamista ja käyttöä. Avoimet joukkoliikennetiedot edistävät julkisen liikenteen käyttöä ja avoimet reaaliaikaiset liikennetiedot puolestaan helpottavat ihmisten päivittäistä liikkumista.

Avoimeen dataan liittyvät toimintatavat ja teknologiat kehittyvät nopeasti. Pysyäkseen paremmin mukana tässä kehityksessä Liikennevirasto on ryhtynyt kokoamaan avoimen datan aineistojensa ympärille kehittäjäyhteisöjä. Niiden kautta saatu julkinen palaute ja ideat nopeuttavat avoimen datan kehitystyötä Liikennevirastossa.

Sivu päivitetty 26.04.2017