Vuosi 2015 - Väylä vastuullisuuteen

$curSection.bigImageAltText.data

Liikenneviraston toiminta näkyy jokaisen suomalaisen arjessa joka päivä, sillä virasto vastaa omalta osaltaan Suomen liikennejärjestelmästä. Liikenneviraston tehtävänä on luoda edellytyksiä sille, että Suomen maanteillä, rautateillä ja vesiväylillä liikkuminen ja kuljettaminen ovat turvallista, sujuvaa ja tehokasta sekä nyt että tulevaisuudessa. Vastuullisuus tulee konkreettiseksi tekojen kautta ja samalla se on osa jokaisen liikennevirastolaisen työtä.

Vuonna 2015 Liikenneviraston yhteiskuntavastuun teemat, tavoitteet ja toimenpiteet koottiin ensimmäistä kertaa yksien kansien sisälle. Ensimmäinen yhteiskuntavastuuraportti julkaistiin huhtikuussa 2016. Raportoinnissa noudatettiin GRI (G4) -ohjeistoa (core-taso). Liikenneviraston yhteiskuntavastuu kiteytyy seuraaviin kuuteen teemaan.

Yhteiskuntavastuun teemat

  • Asiakaslähtöisyys
  • Yhteiskunnallisen muutoksen rakentaminen ja tukeminen
  • Vastuulliset hankinnat ja taloudenpito
  • Kestävä liikkuminen, kuljettaminen ja väylänpito
  • Turvallisuus
  • Henkilöstö
Sivu päivitetty 07.05.2018