Yhteiskuntavastuu

$curSection.bigImageAltText.data

Yhteiskuntavastuu on aina ollut osa Liikenneviraston työtä. Ajatus vapaaehtoisesta vastuullisuusraportoinnista on syntynyt tarpeesta lisätä tietoa Liikenneviraston toiminnan vaikuttavuudesta ja kertoa viraston merkittävästä roolista yhteiskunnassa. Raportoinnin tavoitteena on lisätä entisestään Liikenneviraston toiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä kertoa sitoutumisesta vastuulliseen toimintaan.

Vastuu osana jokaista päätöstä

Yhteiskuntavastuu on osa jokaisen liikennevirastolaisen päivittäistä työtä ja se läpileikkaa koko viraston organisaation ja strategian. Jokainen toimiala vastaa ylijohtajan johtamana työjärjestyksen mukaisista tehtävistä. Viestintä ja yhteiskuntavastuu -osasto vastaa viestintäjohtajan johdolla yhteiskuntavastuun koordinoinnista, raportoinnista ja viestinnästä. Yhteiskuntavastuutyössä ja -raportoinnissa noudatetaan jatkuvan parantamisen periaatteita.

Pidämme tärkeänä periaatteena sitä, että toimimme yhteiskuntamme parhaaksi.

Liikennevirasto on koonnut yhteiskuntavastuunsa teemat, tavoitteet ja toimenpiteet yhteen kaikkien arvioitavaksi.  Raportoinnin toteutustavassa noudatetaan kansainvälistä Global Reporting Initiative (G4) -ohjeistoa.

Liikenneviraston vastuullisuusraportti julkaistaan vuosittain. Ensimmäinen, vuotta 2015 koskeva yhteiskuntavastuuraportti julkaistiin 12.4.2016.

Uusimpaan yhteiskuntavastuuraporttiin 2016 pääset tutustumaan tästä.

Sivu päivitetty 07.05.2018