Vintersjöfart

Trafikverket ansvarar för myndighets- och beställaruppgifterna i anslutning till assistansen av vintersjöfarten och för koordineringen, utvecklingen och styrningen på riksnivå.

Trafikverket fattar beslut om assistansperioden, dispenserna och trafikrestriktionerna inom vintersjöfarten. Syftet är att kostnadseffektivt sörja för att Finlands handelssjöfart löper säkert och smidigt under isförhållanden.

 

Trafikrestriktioner

I takt med att isläget försvåras utfärdar Trafikverket trafikrestriktioner för vinterhamnarna. Isbrytarassistans ges till fartyg som uppfyller de trafikrestriktioner som Trafikverket utfärdar för fartyg som trafikerar den aktuella hamnen.

Restriktionerna träder i kraft fem dagar efter dagen för utfärdandet, bortsett från lättnader som träder i kraft samma dag som de utfärdas.

Gällande trafikrestriktion (Baltice.org).

Förhandsuppgiffter om traffikrestktioner: vecka 22 och 23 (21.5.2018)

Trafikverket har uppdaterat publikationen Finlands vintersjöfart inför nästa vinter 2017–2018.

Under den kommande isbrytningssäsongen kommer alla fartyg som för första gången under vintersäsongen anlöper finskt eller svenskt assistansområde att på engelska tillfrågas om de accepterar och har för avsikt att följa de nationella sjöfartsmyndigheternas allmänna instruktioner för vintersjöfart.

Det rekommenderas att fartyget eller rederiet ger sitt svar innan fartyget anlöper assistansområdet per e-post till Turku Radio (turku.radio@fta.fi). Svaret inverkar på kommande assisteringar. 

Vi ber mäklarna försäkra sig om att alla fartyg/rederier har fått publikationen Finlands vintersjöfart 2017-2018 innan fartygen anlöper assistansområdet. Rederierna bör beakta anvisningarna redan då befraktningsavtalen upprättas.

Guiden, som främst är avsedd för fartygens däcksbefäl, är en sjöfartspublikation som följer bestämmelserna i SOLAS samt sjölagen i fråga om ruttplanering och tryggande av säker fart. Den innehåller information och anvisningar för fartygen gällande specialförhållandena i Östersjön och ger nyttig information för befraktare och alla dem som medverkar till att vintersjöfarten ska löpa smidigt och framför allt säkert.

För att vintersjöfarten ska kunna löpa smidigt och säkert, är det ytterst viktigt att försäkra sig om att det egna fartyget uppfyller kraven och att besättningen följer instruktionerna i publikationen Finlands vintersjöfart 20172018.

Vintersjöfart är samspel.

Isbrytartjänster

Med isbrytartjänster avses assistans av fartyg i is och bogsering i samband med det.

För verkställandet av isbrytartjänsterna har Trafikverket ingått ett befraktningsavtal med Arctia Icebreaking Ab, Alfons Håkans Ab och andra privata bogseringsbolag.

Arctia Icebreaking Ab besvarar frågor om isbrytarnas verksamhet.
E-post: icebreakers(at)arctia.fi
Internet: www.arctia.fi (information om isbrytare, bytesdagar, assistansområden, m.m.)

Sidan uppdaterad 30.05.2018