Kontaktuppgifter

Leena Rouhiainen

Helena Vanhatalo

  • merenkuluntuet@liikennevirasto.fi

Den genomsnittliga behandlingstiden
är 3 veckor för ansökningar om månatligt stöd och
2 månader för ansökningar om halvårsstöd.

Behandlingstiden påverkas bl.a. av tidpunkten då ansökan lämnats in
och behovet av olika tilläggsutredningar.

För ett stödbeslut faktureras 350 €,
för  ett beslut om inskrivning till handelsfartygsförteckningen
170 €, beslut om avförande ur handelsfartygsförteckningen
är avgiftsfritt.
(Kommunikationsministeriets förordning om Trafikverkets
avgiftsbelagda prestationer 653/2017, i kraft fr.o.m. 1.10.2017 t.o.m. 31.12.2018).

Stöd till handelssjöfarten

Trafikverket beviljar stöd från de årliga anslagen i statsbudgeten för fartyg som seglar under finsk flagg, för att förbättra konkurrenskraften i fråga om bemanningskostnaderna. Lastfartyget eller passagerarfartyget för vilket det söks stöd, bör vara inskrivet i handelsfartygsförteckningen, som upprätthålls av Trafikverket.

Bestämmelserna om villkoren för inskrivning i handelsfartygsförteckningen samt för stödet och beviljandet av stöd finns i lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007) .

OBS! Lagändringen 1.1.2017. Lagändringen 1.7.2018: det finska fartygsregistret ändrad till det finska registret (i allt Trafikverkets material finns ännu den gamla formen).

Anhållan om införande i handelsfartygsförteckningen (docx), uppdaterad 14.5.2018

Anhållan om införande i handelsfartygsförteckningen (pdf), uppdaterad 14.5.2018

Ansökning om sjöfartsstöd

Anvisningar - ifyllande av ansökan uppdaterad 3.7.2018

Anvisningar - e-tjänsten (pdf) uppdaterad 2.7.2018 obs. den nya adressen efter inloggningen: https://asianhallinta.liikennevirasto.fi/group/asiointi/etusivu


Som stöd betalas arbetsgivarandelar:

Följande avgifter som betalts utgående från allmänt skattskyldigas och begränsat skattskyldigas (EU/EES-medborgare på passagerarfartyg) förskottsinnehållningspliktiga sjöarbetsinkomst (11 § och 12 §) återbetalas som stöd:

  • förskottsinnehållning, arbetsgivarens sjömanspensionspremie och arbetsgivarandelen av olycksfallsförsäkringspremien.

Följande avgifter som betalts utgående från begränsat skattskyldigas källskattepliktiga sjöarbetsinkomst (12 §)

  • källskatt och arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift (tidigare socialskyddsavgift). OBS! Den försäkrades sjukförsäkringspremie berättigar INTE till stöd.

 

Under år 2017 erhåll följande fartyg enskilt stöd för över 500 000 € (rederiet inom parentes):

Finlandia (Rederi Ab Eckerö)

Baltic Princess, Silja Serenade (Tallink Silja Oy)

Amorella, Gabriella, Mariella, Rosella, Viking Grace (Viking Line Abp)

Sivu suomeksi

Sidan uppdaterad 04.07.2018