Insjökort

Kymmene älvs vattengrad

Karta Område Skala Upplaga Euro
446 Konnevesi – Niinivesi – Iisvesi 1 : 40 000 2005 II 19,00
447 Konnevesi – Virmasvesi 1 : 40 000 2005 II 19,00
452 Pielavesi – Nilakka 1 : 50 000 2006 II 19,00
Sjökorten med grön färg publiceras utmärkta med symbolik som visar att de tas ur bruk enligt det nationella koordinatsystemet (KKJ).
Sidan uppdaterad 22.09.2017