Kustkort

Finska viken - Skärgårdshavet - Bottniska viken Skala 1:50 000

Finska viken

Karta Område Upplaga Euro
13 Kuorsalo - Virolahti 4 (2014) 19,00
14 Kotka - Fredrikshamn 7 (2016) 19,00
15 Digskär - Fagerö 8 (2014) 19,00
16 Pellinge - Lovisa 6 (2014) 19,00
17 Tallörn - Glosholm 7 (2014) 19,00
18* Helsingfors inlopp 9 (2014) 19,00
19* Porkala 7 (2014) 19,00
20 Jussarö - Porkalanfjärden 5 (2014) 19,00
21 Hangö - Jussarö 5 (2014) 19,00
* Ny upplaga planerad 2017

 

 

 

 

 

 

Skärgårdshavet

Karta Område Upplaga Euro
22* Högsåra - Hangö 7 (2017) 19,00
23 Kemiö - Kimito 5 (2014) 19,00
24 Jurmo - Vänö 4 (2013) 19,00
25* Korpo - Högsåra 8 (2017) 19,00
26* Korpo - Åbo 8 (2017) 19,00
27 Kökar - Utö 6 (2016) 19,00
28 Skiftet 6 (2016) 19,00
29 Houtskari - Lypertö 6 (2015) 19,00
30 Kumlinge 6 (2015) 19,00
31 Lågskär 3 (2013) 19,00
32* Lemland 6 (2017) 19,00
33 Geta - Vårdö 4 (2014) 19,00
34 Eckerö 4 (2014) 19,00
37* Lövskär 2 (2017) 19,00
* Ny upplaga planerad 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bottniska viken

Karta Område Upplaga Euro
40 Enskär 5 (2014) 19,00
41* Raumo 5 (2013) 19,00
42 Björneborg 4 (2015) 19,00
43 Sastmola 4 (2013) 19,00
44 Kaskö - Kristinestad 4 (2013) 19,00
45 Storkors - Rövargrund 3 (2016) 19,00
46 Bergö - Södra Björkön 3 (2016) 19,00
47 Holmögadd - Ritgrund 2 (2013) 19,00
48* Vasa skärgård 5 (2017) 19,00
49 Mickelsörarna 2 (2013) 19,00
50 Stubben 3 (2015) 19,00
51 Jakobstads inlopp 3 (2015) 19,00
52 Tankar 4 (2016) 19,00
53 Ohtakari - Kalajoki 4 (2013) 19,00
54 Pyhäjoki 3 (2011) 19,00
55 Brahestad 6 (2016) 19,00
56 Karlö 4 (2015) 19,00
57 Uleaborg 5 (2015) 19,00
58 Ulkokrunni 3 (2015) 19,00
59 Kemi - Torneå 5 (2015) 19,00
60 Oulunportti - Kemi 1 2 (2015) 19,00
* Ny upplaga planerad 2017    
Sidan uppdaterad 02.11.2017