Sjökort

Trafikverkets enhet sjökartläggning har som uppgift att uppdatera och utveckla sjökorten i Finland.

Trafikverkets sjökartläggning ger ut tryckta och elektroniska sjökort över sjöområdena kring Finland och de finska insjöområdena samt ansvarar för att sjökorten uppdateras kontinuerligt. Sjökartläggningen upprätthåller en tjänst för sjögeografiska data och ger ut andra publikationer i anknytning till sjökort.
Sidan uppdaterad 15.10.2018