Farleder som är stängda under vintersäsongen

Nord Innamo  leden
Trafikverket stänger Nord Innamo  leden för trafik på sträckan Östra Långgrundet–Väärämaa för vintersäsongen. Beslutet träder i kraft 13.3.2018 och gäller tills vidare, dock längst till 30.4.2018.

Beslutet gäller inte sådan användning av farkoster som är nödvändig för utförande av tjänsteuppdrag, sjuktransporter och räddningsåtgärder eller trafik som är tillåten av andra motsvarande orsaker. Korsande trafik är tillåten.

Sjökortsutdrag

 

Ljusgrundet -Torsholm-Berghamn farleden

Trafikverket stänger Ljusgrundet -Torsholm-Berghamn farleden för trafik på sträckan Lövskärsfjärden–Ljusgrund för vintersäsongen. Beslutet träder i kraft 21.2.2018 och gäller tills vidare, dock längst till 3.4.2018.

Beslutet gäller inte tillsvidare korsande förbindelsefartygstrafik, inte heller sådan användning av farkoster som är nödvändig för utförande av tjänsteuppdrag, sjuktransporter och räddningsåtgärder eller trafik som är tillåten av andra motsvarande orsaker. 

Sjökortsutdrag

 

Idskär-Dalsbruk leden
Trafikverket stänger Idskär-Dalsbruk leden för trafik på sträckan Idskärskubb– Dalsbruk 8,0 m leden  för vintersäsongen. Beslutet träder i kraft 23.2.2018 och gäller tills vidare, dock längst till 3.4.2018.

Beslutet gäller inte sådan användning av farkoster som är nödvändig för utförande av tjänsteuppdrag, sjuktransporter och räddningsåtgärder eller trafik som är tillåten av andra motsvarande orsaker.

Sjökortsutdrag

 

Isokari-Lövskär 10,0 m leden
Trafikverket stänger Isokari-Lövskär 10,0 m leden för trafik på sträckan Kruunumaa–Kaitkivi för vintersäsongen. Beslutet träder i kraft 23.2.2018 och gäller tills vidare, dock längst till 3.4.2018.

Beslutet gäller inte tillsvidare korsande förbindelsefartygstrafik, inte heller sådan användning av farkoster som är nödvändig för utförande av tjänsteuppdrag, sjuktransporter och räddningsåtgärder eller trafik som är tillåten av andra motsvarande orsaker.

Sjökortsutdrag

 

Kasnäs–Högland – Attu  leden
Trafikverket stänger Kasnäs–Högland – Attu  leden för trafik på sträckan Attu – Högsåra för vintersäsongen. Beslutet träder i kraft 23.2.2018 och gäller tills vidare, dock längst till 3.4.2018.

Beslutet gäller inte sådan användning av farkoster som är nödvändig för utförande av tjänsteuppdrag, sjuktransporter och räddningsåtgärder eller trafik som är tillåten av andra motsvarande orsaker. Korsande trafik är tillåten.

Sjökortsutdrag

 

Innamo-Prostvik-leden 
Trafikverket stänger Innamo-Prostvik-leden för trafik på sträckan Puotuis- Prostvikskalven för vintersäsongen. Beslutet träder i kraft 21.2.2018 och gäller tills vidare, dock längst till 3.4.2018.

Beslutet gäller inte tillsvidare korsande förbindelsefartygstrafik, inte heller sådan användning av farkoster som är nödvändig för utförande av tjänsteuppdrag, sjuktransporter och räddningsåtgärder eller trafik som är tillåten av andra motsvarande orsaker.

Sjökortsutdrag

 

Kalvös 7,0 m farleden
Trafikverket stänger Kalvös 7,0 m farleden för trafik på sträckan Sydväst om Kalvö-Spjutsund för vintersäsongen. Beslutet träder i kraft 13.2.2018 och gäller tills vidare, dock längst till 3.4.2018.

Beslutet gäller inte sådan användning av farkoster som är nödvändig för utförande av tjänsteuppdrag, sjuktransporter och räddningsåtgärder eller trafik som är tillåten av andra motsvarande orsaker.

Sjökortsutdrag

 

Tallörnsleden (6,1 m) och Onasleden (4,5 m)
Trafikverket stänger Tallörnsleden (6,1 m) och Onasleden (4,5 m) för trafik på sträckan Gäddgrundet – Rävholmen och Gäddgrundet – Södra Finlands vinterfarled (Lilla Hästskär) för vintersäsongen. Beslutet träder i kraft 13.2.2018 och gäller tills vidare, dock längst till 3.4.2018.

Beslutet gäller inte sådan användning av farkoster som är nödvändig för utförande av tjänsteuppdrag, sjuktransporter och räddningsåtgärder eller trafik som är tillåten av andra motsvarande orsaker.

Sjökortsutdrag

 

Fredrikshamn Östra farledför
Trafikverket stänger Fredrikshamn Östra farledför trafik på sträckan Rapuniemi– Fredrikshamn 12 m farladen för vintersäsongen. Beslutet träder i kraft 6.2.2018 och gäller tills vidare, dock längst till 3.4.2018.

Beslutet gäller inte tillsvidare korsande förbindelsefartygstrafik, inte heller sådan användning av farkoster som är nödvändig för utförande av tjänsteuppdrag, sjuktransporter och räddningsåtgärder eller trafik som är tillåten av andra motsvarande orsaker.

Sjökortsutdrag

 

Hevonkack-Kokombrink-leden
Trafikverket stänger Hevonkack-Kokombrink-leden (4,6 m) för trafik på sträckan Hevonkack-Norrskata för vintersäsongen. Beslutet träder i kraft 3.2.2018 och gäller tills vidare, dock längst till 3.4.2018.

Beslutet gäller inte sådan användning av farkoster som är nödvändig för utförande av tjänsteuppdrag, sjuktransporter och räddningsåtgärder eller trafik som är tillåten av andra motsvarande orsaker. Beslutet gäller inte tillsvidare förbindelsefartygstrafik.

Sjökortsutdrag
 

Santio farleden
Trafikverket stänger Santio farleden för trafik på sträckan Fredrikshamn Östra farled-Parrio.  Beslutet träder i kraft 22.1.2018  och gäller tills vidare, dock längst till 3.4.2018. 

Beslutet gäller inte tillsvidare korsande förbindelsefartygstrafik, inte heller sådan användning av farkoster som är nödvändig för utförande av tjänsteuppdrag, sjuktransporter och räddningsåtgärder eller trafik som är tillåten av andra motsvarande orsaker. 

Sjökortsutdrag

 

 

Sidan uppdaterad 14.03.2018