Hastighetsbegränsningar under vintern och den mörka perioden

$curSection.bigImageAltText.data

Hastighetsbegränsningarna sänks alltid inför vintern. Detta minskar risken för olyckor som i mörker är dubbelt större och i halka flerdubbelt större jämfört med läget i dagsljus och på torrt väglag.

Tack vare vinterbegränsningarna minskar antalet omkomna med uppskattningsvis 15 personer och antalet skadade med 50 personer per år. De sänkta hastighetsbegränsningarna medför också annan nytta: bränsleförbrukningen och utsläppen minskar, beläggningen slits mindre och däcksbullret dämpas.

De sänkta hastighetsbegränsningarna gäller till våren, och sommarbegränsningarna återinförs när körförhållandena blir bättre.

Hastighetsbegränsningar vintern 2015–2016 (pdf)

Hastighetsbegränsningar enligt region (pdf)

Sidan uppdaterad 28.10.2015